Personeel lokale besturen

 

Bron 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en Statistiek Vlaanderen 

  

Definities 

Lokale besturen: lokale besturen bestaan uit gemeentebesturen, Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s), verenigingen van OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsbedrijven, provincies, autonome provinciebedrijven en lokale politiezones. 

Voor het personeel worden alle personeelsleden van deze organen meegeteld, met uitzondering van: 

- vrijwillige brandweer (federale bevoegdheid) 

- beroepsbrandweer (federale bevoegdheid) 

- jobstudenten en monitoren 

- gesubsidieerd onderwijzend personeel. 

Personen die op proef benoemd zijn, worden wel meegeteld en horen in de categorie ‘contractuelen’. 

  

Opmerkingen bij de kwaliteit 

De gegevens komen van de Rijksdienst Sociale Zekerheid. De cijfers hebben telkens betrekking op de situatie in het tweede kwartaal. Hoewel de leverancier van de data een aantal fusies en naamsveranderingen (van RSZPPO over DIBISS naar RSZ) kende, zijn de data vergelijkbaar over de tijd. 

Bij de update van 2019 werden een aantal inconsequenties doorheen de tijd weggewerkt. De belangrijkste had betrekking op de categorieën bij de brandweer. Vanaf 2019 werden al de cijfers opnieuw ingevoerd volgens een identieke berekeningswijze. Verschillen met eerdere publicaties zijn aan deze herberekening te wijten. 

  

Referenties 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: Publicaties 

  

Contact 

Stel je vraag 

 

Naar de statistiek