Aantal ontvankelijke eerstelijnsklachten

 

Bron

Vlaamse ombudsdienst, klachtenboek 2017

 

Definities

De verschillende Vlaamse overheidsdiensten hebben allemaal hun eigen klachten- en klantendiensten. Telkens op 1 maart publiceren deze diensten – via de Vlaamse ombudsman - hun klachtenboek:  de bundeling van de rapporten, die deze klachtendiensten zelf schrijven over hun eigen werk tijdens het afgelopen kalenderjaar.

Deze klachtenboeken worden door de Vlaamse ombudsdienst gebundeld in een jaarlijks klachtenboek. Het klachtenboek van 2017, alsook de voorgaande klachtenboeken kan men vinden op www.vlaamseombudsdienst.be, rubriek “documentatie”.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data voor deze statistiek zijn administratieve data. Meer specifiek betreft het een bundeling van het aantal klachten en verzoeningen zoals de verschillende Vlaamse overheidsdiensten deze hebben gerapporteerd aan de Vlaamse ombudsdienst.

Wat de kwaliteit van de data betreft, is men dus in sterke mate afhankelijk van de data die door de diversiteit aan overheidsdiensten wordt overgemaakt. De opdeling naar de beleidsdomeinen is geen evidente oefening om te reproduceren. Het behelst het toewijzen van specifieke diensten aan beleidsdomeinen. Voor deze kernstatistiek baseren we ons op de indeling zoals de Vlaamse ombudsdienst dit zelf maakte en valideerde (cfr. p.2 van het klachtenboek 2017.

 

Referenties

Vlaamse ombudsdienst: Klachtenboek 2017

 

Contact

 Stel je vraag

 

Naar de statistiek