Vrachtwagens - tonkilometer

 

Bron

FOD Mobiliteit en Vervoer

 

Definities

Tonkilometer: een meeteenheid waarbij gewicht en afstand gecombineerd worden. Zo is bijvoorbeeld 2 ton vervoeren over een afstand van 2 kilometer goed voor 4 tonkilometer.

Het betreft hier het aantal tonkilometer gereden op grondgebied van het Vlaamse Gewest door Belgische en buitenlandse vrachtwagens. Niet te verwarren met het aantal tonkilometer gereden door Belgische vrachtwagens (in binnen- en buitenland).

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Gebaseerd op Tabel 18, kolom 14: Evolutie van het wegvervoer van goederen in België, uit 'verkeerstellingen', FOD Mobiliteit en Vervoer.

Wegens verandering van methodologie in 2013 leidt het vergelijken van cijfers met voorgaande jaren tot incoherentie: vanaf 2013 zijn de cijfers voor Vlaanderen op basis van voertuigkilometer (aangeleverd door afdeling Verkeerscentrum van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid) voor 2 voertuigcategorieën aan de hand van het propagatiemodel Promovia.

Bij het publiceren van nieuwe cijfers kunnen ook herberekingen voor de voorgaande jaren gebeuren. Een update is dus niet noodzakelijk beperkt tot het meest recente jaar.

 

Referenties

FOD Mobiliteit en Vervoer

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek