Spoorwegen - tonkilometer

 

Bron

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), Eurostat, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Tonkilometer: is een meeteenheid waarbij gewicht en afstand gecombineerd worden. Zo is bijvoorbeeld 2 ton vervoeren over een afstand van 2 kilometer goed voor 4 tonkilometer.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het aantal tonkilometer werd tot 2007 bijgehouden, berekend en aangeleverd door de NMBS. Door het vrijmaken van de markt voor goederenvervoer per spoor raakte NMBS zijn monopoliepositie kwijt en werden ook andere spelers actief. NMBS maakte de eigen transportresultaten sindsdien niet meer publiek.

Vanaf 2007 wordt een schatting gemaakt van het aantal tonkilometer in het Vlaamse Gewest op basis van de Belgische cijfers verkregen via Eurostat. Het Eurostat-cijfer bevat niet enkel de gegevens van de NMBS, maar ook van de andere spelers die actief zijn op de markt van het goederenvervoer per spoor in België.
Het Vlaams aandeel binnen België wordt geschat op basis van de trend 1991-2006 (jaarlijks kleine toename van Vlaams aandeel binnen België).

 

Referenties

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)

Eurostat: Transportstatistieken

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek