Binnenvaart - tonkilometer

 

Bron

De Vlaamse Waterweg, via dataroom Mobiliteit en Openbare Werken (MOW).

 

Definities

Tonkilometer: een meeteenheid waarbij gewicht en afstand gecombineerd worden. Zo is bijvoorbeeld 2 ton vervoeren over een afstand van 2 kilometer goed voor 4 tonkilometer.

Droge bulk (of droge massagoederen): niet-vloeibare goederen die niet per stuk worden verpakt in containers, op pallets of in dozen. Ze worden onverpakt en in grote hoeveelheden in het ruim van een schip gestort. Het gaat bijvoorbeeld om kolen, ijzererts, granen, zand of grind.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De trafiekgegevens worden verzameld tijdens het afleveren van een vaarvergunning of bij het registreren van de passage aan sluizen.

De tonkilometers in het Vlaamse Gewest zijn in realiteit iets hoger dan de hier vermelde cijfers. Dat komt doordat er nog enkele stukken waterweg zijn waar binnenschepen vracht kunnen vervoeren zonder dat dit geregistreerd wordt (onderregistratie op de Zeeschelde en tijgebonden waterwegen).

 

Referenties

Dataroom Mobiliteit en Openbare Werken: Aantal tonkilometer op de waterwegen

De Vlaamse Waterweg: Statistieken

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek