Schoolbevolking hoger onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs

 

Bron

Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Hoger onderwijs

In het hoger onderwijs wordt het aantal inschrijvingen weergegeven op 30 september van elk academiejaar. In het hoger onderwijs kunnen studenten zich gedurende het volledige academiejaar in- en uitschrijven. De cijfers van 30 september, na afloop van het academiejaar, geven een realistisch beeld van de studentenpopulatie. Alleen de basisopleidingen worden opgenomen, met andere woorden de inschrijvingen in professioneel gerichte bachelor, academisch gerichte bachelor en masters. Het gaat enkel over inschrijvingen met een diplomacontract.

Deeltijds kunstonderwijs

In het deeltijds kunstonderwijs wordt het aantal inschrijvingen van financierbare leerlingen geteld op de eerste schooldag van  februari van het schooljaar. Het aantal inschrijvingen ligt hoger dan het aantal fysieke personen, omdat een leerling voor meerdere studierichtingen ingeschreven kan zijn. Wie voor meer dan één studierichting inschreef, werd per studierichting eenmaal geteld.

Volwassenenonderwijs en basiseducatie

In het volwassenenonderwijs en basiseducatie wordt het aantal unieke inschrijvingen in opleidingen gestart binnen de referteperiode geteld. Deze periode loopt van 1 april tot 31 maart van het daaropvolgende jaar. Unieke inschrijving in een opleiding wil zeggen dat iemand die zich  in de loop van een referteperiode twee of meer keer inschrijft in dezelfde opleiding slechts éénmaal wordt geteld. Wanneer hij/zij zich in twee verschillende opleidingen - al dan niet binnen hetzelfde studie- of leergebied- inschrijft, wordt hij tweemaal geteld.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De cijfers voor hoger onderwijs zijn afkomstig uit de Databank Hoger Onderwijs (DHO 2.0). DHO 2.0 werd in gebruik genomen vanaf 2016-2017. Door de conversie van oudere gegevens kunnen er heel kleine verschillen zijn met eerder gepubliceerde aantallen.

 

Referenties

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

 

Contact

 Stel je vraag

 

Naar de statistiek