Bron

Statistisch Jaarboek van het Vlaams Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Definities

Diploma’s secundair onderwijs: enkel de diploma’s secundair onderwijs uitgereikt in het voltijds gewoon secundair onderwijs zijn in de statistieken opgenomen (behalve de diploma’s secundair onderwijs uitgereikt in de 4de graad).

Diploma’s secundair onderwijs uitgereikt in het ASO, TSO en KSO: de leerling behaalt in het 2de leerjaar van de 3de graad een diploma.

Diploma’s secundair onderwijs uitgereikt in het BSO: de leerling behaalt in het 3de leerjaar van de 3de graad BSO (specialisatiejaar) een studiegetuigschrift of een diploma, afhankelijk van de vooropleiding. Leerlingen met een vooropleiding in ASO, TSO of KSO die al een diploma secundair onderwijs behaald hebben, behalen een studiegetuigschrift. Leerlingen met een vooropleiding in BSO behalen het diploma secundair onderwijs. In de statistieken worden alleen de diploma’s secundair onderwijs weergegeven.

Onder studierichtingen met een component wetenschappen of wiskunde vallen: Wetenschappen-wiskunde, Wetenschappen-(top)sport, Wiskunde-topsport, Economie-wiskunde, Economie-wetenschappen, Moderne talen-wetenschappen en Moderne talen-wiskunde. Onder studierichtingen met een klassieke talen-component vallen: Latijn-wiskunde, Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen, Grieks-Latijn, Grieks-wiskunde, Grieks-wetenschappen en Grieks-moderne talen. Onder studierichtingen met een moderne talen-component vallen: Economie-moderne talen en Moderne talen-(top)sport.

Opmerkingen bij de kwaliteit

Modulair stelsel BSO: de diploma’s behaald binnen het modulair stelsel worden wel opgenomen in de figuur met betrekking tot evolutie maar niet in de figuur met betrekking tot studierichtingen omwille van afwijkende benamingen. 

Diploma’s secundair onderwijs behaald in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, in het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 4 en in HBO5 Verpleegkunde worden niet in deze statistiek opgenomen.

Getuigschriften van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Syntra Vlaanderen, de examencommissie en ervaringsbewijzen worden niet in deze statistiek opgenomen.

Referenties

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Dataloep Onderwijs 

Contact

Stel je vraag

Naar de statistiek