Werkgelegenheid in de logistieke sector

 

Bron

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Instituut voor Nationale Rekeningen (INR) en Nationale Bank van België (NBB), bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

De logistieke sector is de verzameling van bedrijven die actief zijn in het goederenvervoer.

De afbakening van de logistieke sector, meer bepaald de activiteiten rond het vrachttransport, gebeurde op basis van Working Paper 125 van de NBB, "Economic importance of Belgian transport logistics" van januari 2008.

In deze paper wordt gerefereerd naar diverse afbakeningen in diverse studies. De berekeningen hier baseren zich op de lijst met NACE-activiteiten die in de Working Paper op pagina’s 62-64 vermeld staan. Het gaat om een selectie van activiteiten op basis van de NACEBEL 2003 5-digit indeling. Op die selectie van activiteiten is ook nog een weegfactor van toepassing, met name het aandeel van goederentransport binnen de sector. De aandelen worden overgenomen uit de NBB-studie (tabel 2, p.11). Voor de periode 1995-2000 worden de cijfers van 2000 gebruikt, voor de periode 2005-2010 de cijfers van 2005.

De statistische informatie van het INR over totale werkgelegenheid is maar beschikbaar tot op NACE 2-digit. Echter, de RSZ publiceert gegevens over de bezoldigde tewerkstelling op NACE 5-digitniveau. De aandelen van de respectieve NACE 5-digit in de NACE 2-digitbedrijfstakken werden toegepast op de werkgelegenheidscijfers van het INR. Zo werd een raming bekomen van het belang van de logistiek/goederenvervoer in de Vlaamse economie.

Let wel: het gaat om het directe belang in de economie. Indirecte effecten door toelevering van andere bedrijfstakken en dergelijke worden niet in rekening gebracht.

De omvang van de sector wordt hier uitgedrukt in aantal tewerkgestelde personen, niet in aantal jobs.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

 

Referenties

Nationale Bank van België: Working Paper 125 – Economic importance of Belgian transport logistics

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ): Verdeling van de arbeidsplaatsen naar plaats van tewerkstelling

Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR): Regionale rekeningen

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek