Voertuigkilometer

 

Bron

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) Verkeersmodellen - via Dataroom MOW & FOD Mobiliteit en Vervoer (MV)

 

Definities

Voertuigkilometer: een kilometer die wordt afgelegd door één (gemotoriseerd) voertuig, ongeacht het aantal inzittenden, op snelwegen, andere gewestwegen en gemeentewegen.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Cijfers tot en met 2012: berekening door de FOD Mobiliteit en Vervoer. Vanaf 2013: modelresultaten van het propagatiemodel PROMOVIA en verdere uitsplitsing naar voertuigtypes in overleg met de FOD Mobiliteit en Vervoer (MV).

PROMOVIA maakt voor zijn berekeningen gebruik van enerzijds de tellingen met tellussen die door de Vlaamse overheid worden uitgevoerd en anderzijds bepaalde resultaten van de provinciale verkeersmodellen. PROMOVIA propageert de tellingen, die slechts op een beperkt aantal locaties plaatsvinden, over het hele netwerk. Deze propagatie wordt uitgevoerd met behulp van de wegvakbelastingen vanuit de provinciale verkeersmodellen, die wel voor een volledig netwerk beschikbaar zijn.

Wegens een verandering van methodologie in 2013 leidt het vergelijken van cijfers voor 2013 met cijfers  na 2013 tot incoherentie. Vanaf 2013 worden de cijfers voor Vlaanderen aangeleverd (door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) voor 2 voertuigcategorieën aan de hand van het propagatiemodel PROMOVIA, namelijk licht vervoer en zwaar vervoer. Dit propagatiemodel is op zijn beurt gebaseerd op verkeerstellingen (dubbele lussen op snelwegen en enkele lussen op het onderliggend wegennet). Het lichte vervoer bevat de personenwagens en bestelwagens, het zware verkeer de vrachtwagens en de bussen.

De nieuwe methodologie geldt enkel voor het Vlaamse Gewest. De 2 andere gewesten hanteren nog steeds de vorige methode. Daar dient men rekening mee te houden bij het vergelijken van gewestelijke cijfers.

 

Referenties

Dataroom Mobiliteit en Openbare Werken (MOW): Open data

FOD Mobiliteit en Vervoer: Verkeer Belgisch wegennet

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek