Belgische vissersvloot

 

Bron

Departement Landbouw en Visserij, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Belgische zeevisserijvloot: het gaat om de vaartuigen die deel uitmaken van de professionele Belgische zeevisserijvloot. De volgende eigenschappen worden weergegeven: aantal vaartuigen, totale bruto tonnenmaat (GT) en totaal motorvermogen (kW).

Tonnenmaat: een maat om de grootte van een schip uit te drukken. Deze is niet gerelateerd aan het gewicht van het schip, maar aan het volume. De bruto-tonnenmaat (Gross tonnage of GT) wordt berekend met een formule waarin zowel het scheepsvolume onder het bovendek als de ingesloten ruimtes boven het bovendek zijn opgenomen. Het verkregen volume in m³ wordt vermenigvuldigd met een factor (een logaritme van de m³) waarna het gevonden getal onbenoemd is.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

 

Referenties

Departement Landbouw en Visserij:  Zeevisserij

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek