Koolstofintensiteit

 

Bron

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Federaal Planbureau, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Koolstofintensiteit: de hoeveelheid energiegerelateerde CO2-uitstoot gedeeld door het bruto binnenlands product (bbp in volume, kettingeuro's met referentiejaar 2015).

Ontkoppeling: treedt op wanneer de groeisnelheid van een drukindicator lager is dan de groeisnelheid van een activiteits- of economische indicator. De ontkoppeling is absoluut als de groei van de drukindicator nul of negatief is. De ontkoppeling is relatief als de groei van de drukindicator positief is, maar minder groot dan die van de activiteits- of economische indicator.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data van de CO2-uitstoot gepubliceerd door VMM zijn afgestemd met de cijfers die Vlaanderen/België officieel rapporteert aan het internationale niveau (Europese Unie, Verenigde Naties), en dus afgestemd op de rekenregels van de EU en het United Nations Framework Convention on Climate Change (Klimaatverdrag van de VN).

De data van het bruto binnenlands product zijn afkomstig van het Federaal Planbureau.

 

Referenties

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Luchtemissies

Federaal Planbureau: Regionale economische vooruitzichten (Hermreg)

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek