Economische impact toerisme

 

Bron

Satellietrekening Toerisme, Statistiek Vlaanderen
 

Definities

De beschreven statistieken zijn het resultaat van de satellietrekening toerisme. Dat is een internationaal erkend instrument, ontwikkeld door Eurostat, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de  World Tourism Organisation (UNWTO) om de economische betekenis van toerisme in kaart te brengen. Een satellietrekening toerisme wordt in de internationale literatuur afgekort als TSA (Tourism Satellite Account). Aan de aanbodzijde brengt een satellietrekening de verschillende noodzakelijke met toerisme verbonden functionele onderdelen van de nationale rekeningen samen. Daarnaast zorgt de satellietrekening ervoor dat dit aanbod verbonden wordt met de vraagzijde en dus met de werkelijke toeristische consumptie.

De toeristische sector: een groep van bedrijven die een economische activiteit uitoefenen in een aantal vooraf bepaalde toeristische bedrijfstakken. Onderstaande lijst van bedrijfstakken en hun NACE-codes werd opgemaakt in samenspraak met Toerisme Vlaanderen en volgens internationale richtlijnen.

Accommodatie

55.100  Hotels en dergelijke accommodatie

55.201  Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra

55.202  Vakantieparken

55.203  Gites, vakantiewoningen en –appartementen

55.204  Gastenkamers

55.209  Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf

55.300  Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen

55.900  Overige accommodatie

Accommodatie met betrekking tot tweede verblijven (enkel in de kustgemeenten)

68.101  Diensten in verband met handel in eigen onroerend goed

68.201  Verhuur of exploitatie van eigen of geleased goed

68.311  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

68.321 Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

Voeding en drankverstrekkers

56.101  Eetgelegenheden met volledige bediening

56.102  Eetgelegenheden met beperkte bediening

56.290  Overige eetgelegenheden

56.301  Cafés en bars

56.302  Discotheken, dancings en dergelijke

56.309  Andere drinkgelegenheden

Personenvervoer

49.100  Personenvervoer per spoor, met uitzondering van personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden

49.310  Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden

49.320  Exploitatie van taxi's

49.390  Overig personenvervoer te land, niet elders genoemd

50.100  Personenvervoer over zee- en kustwateren

50.300  Personenvervoer over binnenwateren

51.100  Personenvervoer door de lucht

77.110  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens

Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten

79.110  Reisbureaus

79.120  Reisorganisatoren

79.901  Toeristische informatiediensten

79.909  overige reserveringsactiviteiten

Diensten voor cultuur

90.011  Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten

90.012  Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles

90.021  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

90.022  Ontwerp en bouw van podia

90.023  Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken

90.029  Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten

90.031  Scheppende kunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten

90.032  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten

90.041  Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

90.042  Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten

91.020  Musea

91.030  Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

91.041  Botanische tuinen en dierentuinen

91.042  Beheer en instandhouding van natuurgebieden

Diensten voor sport- en recreatie

77.210  Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen

93.110  Exploitatie van sportaccommodaties

93.110  Organisatie van sportevenementen voor professionelen of amateurs door organisaties met of zonder accommodatie

93.130  Fitnesscentra

93.191  Activiteiten van sportbonden en –federaties

93.199  Overige sportactiviteiten, niet elders genoemd

93.211  Exploitatie van kermisattracties

93.212  Exploitatie van pret- en themaparken

93.291  Exploitatie van snooker- en biljartenzalen

93.292  Exploitatie van recreatiedomeinen

93.299  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, niet elders genoemd

92.000  Loterijen en kansspelen

Kleinhandel van landspecifieke, karakteristieke toerismegoederen

47.640  Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels

47.786  Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels

Niet toerisme karakteristieke bedrijven

82.300  Organisatie van congressen en beurzen

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Zie rapport voor alle details over methode.

 

Referenties

Statistiek Vlaanderen: Rapport 2020/1. Economische impact van toerisme (te verschijnen).

 

Contact

Stel je vraag 

 

Naar de statistiek