Zorginspectie 

 

Bron 

Zorginspectie, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

  

Definities 

De kernopdrachten van Zorginspectie zijn: 

 • overzicht houden op de naleving van gestelde eisen 

 • concrete beleidsadvisering op basis van de inspectievaststellingen 

 • een beeld schetsen van een hele sector op basis van inspectievaststellingen 

 • klachten over concrete voorzieningen nagaan, de klachtinspecties. 

Hierdoor wil Zorginspectie een bijdrage leveren aan: 

 • het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van de voorzieningen 

 • het rechtmatig besteden van overheidsmiddelen 

 • een optimale beleidsvoorbereiding en -evaluatie. 

Zorginspectie is bevoegd voor het toezicht op volgende domeinen: 

 • voorzieningen die door het departement of door de andere agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin erkend, geattesteerd, vergund of gesubsidieerd worden: 

 • Adoptie 

 • Forensisch-psychiatrische zorg 

 • Geestelijke gezondheidszorg 

 • Gehandicaptenzorg 

 • Jeugdhulp 

 • Kinderopvang 

 • Preventieve gezinsondersteuning 

 • Residentiële ouderenzorg 

 • Thuiszorg 

 • Welzijn 

 • Ziekenhuizen 

  

Gegevens 

De gegevens over de inspecties zijn afkomstig uit Modular, de opvolgingsapplicatie van Zorginspectie. 

  

Referenties 

Zorginspectie: Website 

  

Contact 

Stel je vraag 

  

Naar de statistiek