Houtvoorraad

 

Bron

Agentschap Natuur en Bos (ANB)

 

Definities

Totale volume staand, levend hout, uitgedrukt in m³/ha. Voor de berekening van de volumes wordt gebruik gemaakt van tarieven met 2 ingangen volgens Dagnelie et al. (1985), Dik (1990), Berben (1983), en Quataert et al. (2011).

Staand dood hout wordt berekend met behulp van tarieven met één ingang. Liggend dood hout wordt berekend aan de hand van de Formule Van Wagner (1964) vanaf de 2e Bosinventaris.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Berekend op basis van steekproefmetingen in kader van de eerste Vlaamse bosinventaris (metingen 1997-1999) en de 2e Vlaamse bosinventaris (meetcampagne 2009-2019). De berekening voor liggend dood hout voor de 1e Bosinventaris gebeurde volgens een afwijkende methodiek (inschatting in klassen).

 

Referenties

Agentschap voor Natuur en Bos: Bosinventarisatie

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek