Landbouwareaal

 

Bron

Statbel, bewerking Departement Landbouw en Visserij  en Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Bestemming van de benutte landbouwoppervlakte: het gaat om oppervlaktegegevens.

De gegevens worden verzameld door Statbel en zijn afkomstig van administratieve databanken, gecombineerd met doelgerichte enquêtes. De referentieperiode voor de teelten is april/mei.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

-

 

Referenties

Statbel: Land- en tuinbouwbedrijven

Departement Landbouw en Visserij: Cijfers en publicaties

Geopunt: Kaart landbouwgebruikspercelen  

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek