Land- en tuinbouwbedrijven

 

Bron

Statbel, bewerking Departement Landbouw en Visserij

 

Definities

Aantal land- en tuinbouwbedrijven: het aantal bedrijven dat land- en/of tuinbouwproducten produceert voor de verkoop.

De oppervlakte van een bedrijf wordt toegewezen aan de gemeente waar de hoofdzetel van het bedrijf gevestigd is.

Standaardopbrengst: de geldwaarde van de bruto landbouwproductie per eenheid tegen prijzen af boerderij en exclusief BTW. Er wordt geen rekening gehouden met subsidies. Ook specifieke kosten (zaad, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, voeders, energie enzovoort) worden niet afgetrokken.

Grootvee-eenheid (GVE):  het aantal GVE wordt bepaald door het aantal dieren om te zetten met behulp van volgende coëfficiënten: runderen jonger dan 1 jaar: 0,4; runderen van 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 0,6; mannelijke runderen van 2 jaar en meer: 1; vaarzen van 2 jaar en meer: 0,5; melkkoeien: 1; zoogkoeien en reforme koeien: 0,8; schapen en geiten: 0,1; biggen van minder dan 20 kg: 0,027; zeugen: 0,5; andere varkens: 0,3; vleeskippen: 0,007; leghennen, poeljen en fokhanen: 0,014; ander pluimvee: 0,03 en paardachtigen: 0,6.

Bedrijven in omschakeling: om van een gangbaar bedrijf een biologisch bedrijf te maken, moet de boer 'omschakelen'. Als de boer de bioregels volgt en de controleorganisatie hem een certificaat uitreikt, is de boer na 1 jaar gecertificeerd ‘in omschakeling naar bio’. Na 2 jaar (eenjarige gewassen als bijvoorbeeld groenten) of 3 jaar (meerjarige gewassen als bijvoorbeeld pitfruit) krijgt de boer dan het officiële biocertificaat van de controleorganisatie en mag hij zijn product als biologisch verkopen.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

 -

 

Referenties

Departement Landbouw en Visserij: Cijfers en publicaties

Statbel: Land- en tuinbouwbedrijven

 

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek