Land- en tuinbouwbedrijven

 

Bron

Statbel, bewerking Departement Landbouw en Visserij

 

Definities

Aantal land- en tuinbouwbedrijven: het aantal bedrijven dat land- en/of tuinbouwproducten produceert  voor de verkoop.

Standaardopbrengst: de geldwaarde van de bruto landbouwproductie per eenheid tegen prijzen af boerderij en exclusief BTW. Er wordt geen rekening gehouden met subsidies. Ook specifieke kosten (zaad, meststoffen, bestrijdingsmiddelen, voeders, energie enzovoort) worden niet afgetrokken.

Grootvee-eenheid (GVE): een landbouwkundige omrekeningsfactor. Zo komt elk rund ouder dan 2 jaar en een fokpaard ouder dan 6 maanden overeen met 1 GVE, een rund van 6 maanden tot 2 jaar is 0,6 GVE, fokzeugen 0,3 GVE, mestvarkens 0,143 GVE, schapen en geiten zijn 0,15 GVE, leghennen 0,009 GVE en slachtkippen 0,003 GVE.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

 

Referenties

Departement Landbouw en Visserij: Cijfers en publicaties

Statbel: Land- en tuibouwbedrijven

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek