Productierekening van de Vlaamse land- en tuinbouw

 

Bron

Departement Landbouw en Visserij

 

 

Definities

 

De productierekening omvat de transacties die betrekking hebben tot het productieproces in de Vlaamse land- en tuinbouw. Het omvat meerdere begrippen.

 

De eindproductiewaarde omvat de waarde van het gedeelte van de productie dat verkocht wordt buiten de regionale hoeve; het gedeelde van de productie dat verbruikt wordt door de landbouwer en zijn gezin; en de inventarisverandering. Deze eindproductie wordt onderverdeeld in drie grote groepen: akkerbouw, tuinbouw en veeteelt.

Het intermediair verbruik is de waarde van alle goederen en diensten die als input voor de productie van de beschouwde periode worden gebruikt en buiten de regionale hoeve aangekocht worden. De eindproductiewaarde verminderd met het intermediair verbruik levert de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen.  

Afschrijvingen geven aan met hoeveel het ingezette vaste kapitaal (o.a. materiaal, gebouwen, serres) in de loop van de beschouwde periode door technische slijtage of economische veroudering in waarde is verminderd.

Subsidies zijn betalingen die door publiekrechtelijke lichamen rechtstreeks worden uitgekeerd aan producenten van verhandelbare goederen en diensten en die het inkomen van de producenten rechtstreeks beïnvloeden. Taksen of indirecte belastingen zijn opgelegde betalingen aan de producenten met betrekking tot producten of het gebruik van bepaalde productiefactoren.

De bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen verminderd met de afschrijvingen en vermeerderd met subsidies minus indirecte belastingen levert de netto toegevoegde waarde tegen factorkosten.

 

De productierekening maakt gebruik van verschillende bronnen die informatie verlenen over: marktprijzen, handelsdata, productiecijfers, sterfte, verbruik, verkoop, afschrijvingen, subsidies, taksen… 

 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

-

 

Referenties

Regionale rekeningen van de landbouw, E. De Muynck & E. Bernaerts, 2005.

http://www2.vlaanderen.be/landbouw/downloads/volt/35.pdf

 

Contact

Jan De Samber, jan.desamber@lv.vlaanderen.be   

 

Naar de statistiek