Productierekening land- en tuinbouwbedrijven

 

Bron

Departement Landbouw en Visserij

 

Definities

De productierekening omvat de transacties die betrekking hebben tot het productieproces in de Vlaamse land- en tuinbouw. Het omvat meerdere begrippen.

De eindproductiewaarde omvat de waarde van het gedeelte van de productie dat verkocht wordt buiten de regionale hoeve, het gedeelde van de productie dat verbruikt wordt door de landbouwer en zijn gezin en de inventarisverandering. Deze eindproductie wordt onderverdeeld in 3 grote groepen: akkerbouw, tuinbouw en veeteelt.

Het intermediair verbruik is de waarde van alle goederen en diensten die als input voor de productie van de beschouwde periode worden gebruikt en buiten de regionale hoeve aangekocht worden. De eindproductiewaarde verminderd met het intermediair verbruik levert de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen.  

Afschrijvingen geven aan met hoeveel het ingezette vaste kapitaal (onder andere materiaal, gebouwen, serres) in de loop van de beschouwde periode door technische slijtage of economische veroudering in waarde is verminderd.

Subsidies zijn betalingen die door publiekrechtelijke lichamen rechtstreeks worden uitgekeerd aan producenten van verhandelbare goederen en diensten en die het inkomen van de producenten rechtstreeks beïnvloeden. Taksen of indirecte belastingen zijn opgelegde betalingen aan de producenten met betrekking tot producten of het gebruik van bepaalde productiefactoren.

De bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen verminderd met de afschrijvingen en vermeerderd met subsidies minus indirecte belastingen levert de netto toegevoegde waarde tegen factorkosten.

De productierekening maakt gebruik van verschillende bronnen die informatie verlenen over  onder meer marktprijzen, handelsdata, productiecijfers, sterfte, verbruik, verkoop, afschrijvingen, subsidies en taksen. 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

-

 

Referenties

De Muynck, E. & Bernaerts, E. (2005). Regionale rekeningen van de landbouw.  Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Land- en Tuinbouw.

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek