Agrovoedingsketen

 

Bron

Departement Landbouw en Visserij

 

Definities

Agrobusinesscomplex: onder het agrobusinesscomplex (ABC) vallen de direct en indirect samenhangende economische activiteiten verbonden met productie, verwerking en afzet van een agrarisch product, met inbegrip van de met de agrarische productie samenhangende toeleverende en dienstverlenende bedrijven.

  

Opmerkingen bij de kwaliteit

Tweejaarlijkse update. 

 

Referenties

Departement Landbouw en Visserij: Publicaties en cijfers

  

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek