VDAB-vacatures

 

Bron

Arvastat, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities 

Alle hier gepresenteerde statistieken over de door de VDAB ontvangen vacatures zijn gebaseerd op het aantal vacatures uit de normale economische circuits zonder uitzendopdrachten die rechtstreeks aan de VDAB gemeld zijn.

Ontvangen vacatures: nieuw geregistreerde vacatures bij de VDAB.

Vacatures rechtstreeks aan de VDAB gemeld: vacatures die door de werkgevers zelf ingevoerd worden in de VDAB-databank of gemeld worden aan een VDAB-consulent.

Normale economische circuits (zonder uitzendopdrachten): omvatten jobs met een contract voor onbepaalde of lange duur (exclusief jobs als zelfstandige), jobs met combinatie van werken en leren (startbanen, invoegbedrijven, middenstandsopleiding, ondernemingsopleiding, instapstages, vervanging in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen)) en jobs met een arbeidsovereenkomst voor korte duur (exclusief uitzendopdrachten en studentenjobs).

Jaarcijfer: geeft het totaal aantal vacatures weer die de VDAB ontving in een volledig jaar.

Op basis van het gevraagde studieniveau worden de ontvangen vacatures in verschillende klassen ingedeeld:

 • geen studievereiste (dit wil niet noodzakelijk zeggen dat het om laaggeschoolde arbeid gaat, vaak hecht de werkgever meer belang aan ervaring en/of kennis) of maximum 2de graad secundair onderwijs (lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs, leertijd (Syntra) en deeltijds beroepssecundair onderwijs)
 • middengeschoolden (studiegetuigschrift van de 3de graad beroepssecundair onderwijs (BSO), diploma 3de graad secundair onderwijs, diploma van het secundair na secundair (Se-N-Se), diploma van de 4de graad beroepssecundair onderwijs
 • hooggeschoolden (graduaat of hoger beroepsonderwijs, professionele bachelor, academische bachelor, master, doctoraat).

De indeling naar sector is gebaseerd op de indeling van de bedrijven volgens de NACE-BEL 2003 indeling van de sectoren (NACE-code vermeld tussen haakjes):

 • primaire sector (01, 02, 05, 10, 11, 12, 13, 14)
 • dranken, voeding en tabak (15, 16)
 • textiel, kleding en schoeisel (17, 18, 19)
 • grafische nijverheid, papier en karton (21, 222, 223)
 • chemie, rubber en kunststof (23, 24, 25)
 • vervaardiging van bouwmaterialen (26)
 • metaal (27, 28)
 • vervaardiging van machines en toestellen (29, 30, 31, 32, 33)
 • vervaardiging van transportmiddelen (34, 35)
 • hout- en meubelindustrie (20, 361)
 • overige industrie (362, 363, 364, 365, 366)
 • energie en water (40, 41, 37, 90)
 • bouw (45)
 • groot- en kleinhandel (50, 51, 52)
 • transport, logistiek en post (60, 61, 62, 631, 632, 634, 641)
 • horeca en toerisme (55, 633)
 • informatica, media en telecom (221, 642, 72, 921, 922, 924)
 • financiële diensten (65, 66, 67)
 • zakelijke dienstverlening (70, 71, 73, 741, 742, 743, 744,746, 747, 748)
 • uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (745)
 • diensten aan personen (852, 93, 95, 96, 97)
 • ontspanning, cultuur en sport (923, 925, 926, 927)
 • openbare besturen (751, 752, 753, 99)
 • onderwijs (80)
 • gezondheidszorg (851)
 • maatschappelijke dienstverlening (853)
 • overige dienstverlening (91)
 • onbepaald (alle andere codes)

Vacatures worden ook ingedeeld in hoofdberoepsgroepen en beroepsgroepen (tussen haakjes vermeld):

 • administratieve beroepen (algemeen administratief medewerkers, bank- en verzekeringsexperten, gespecialiseerde administratief medewerkers, leidinggevenden)
 • bouwberoepen (architecten en meetkundigen, bouwvakkers en -technici, machinisten en kraanmannen)
 • communicatie- en kennisberoepen (bedrijfsadviseurs, controleurs en inspecteurs, informatici en ICT-medewerkers, onderzoekers en medewerkers studiedienst, specialisten kennisbeheer en communicatie)
 • dienstverlenende beroepen (adviesverleners aan particulieren, ordehandhavers en reddingswerkers, persoonlijke dienstverleners, schoonmaak- en onderhoudspersoneel, socio-cultureel werkers)
 • horeca-, handels- en verkooppersoneel (horecapersoneel, verkopers, vertegenwoordigers)
 • industriële beroepen en ambachten (ambachtslui, bewerkers van voeding, confectie- en lederwerkers, diverse productiemedewerkers, drukkers, elektriciens en elektromecaniciens, houtbewerkers, industriële technici, mecaniciens van voertuigen, metaalbewerkers, metaalproductiearbeiders, operatoren chemie en kunststoffen, precisietechniekers, technisch leidinggevenden, tekenaars en vormgevers, textielarbeiders)
 • land-, tuin- en bosbouw- en visserijberoepen (land-, tuin- en bosbouwers en vissers)
 • medische, paramedische en verzorgende beroepen (medici, paramedici en laboranten, verpleegkundigen en verzorgenden)
 • pedagogische beroepen (instructie-, opleidings- en vormingspersoneel, onderwijzend en leidinggevend personeel in scholen, opvoeders)
 • transport- en logistieke beroepen (chauffeurs, goederenbehandelaars, transport- en logistiek medewerkers, werknemers spoor-, water-, luchttransport)
 • vrijetijds- en artistieke beroepen (artiesten, kunstenaars en andere culturele beroepen, medewerkers bij toerisme, vrije tijd en sport, mediapersoneel).

Voor meer informatie: zie Arvastat.

 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit 

Vacatures voor uitzendopdrachten worden niet meegeteld in de hier gepresenteerde cijfers. Een dergelijke vacature kan immers leiden tot een reeks opeenvolgende vacatures of kan doorgegeven worden via meerdere uitzendkantoren. Dit kan tot een vertekening van de cijfers leiden en de vergelijkbaarheid bemoeilijken. Om dezelfde reden worden ook vacatures die bij VDAB gemeld zijn via wervings- en selectiekantoren niet meegeteld. Ook vacatures voor zelfstandige jobs en studentenjobs worden niet meegeteld in de normale economische circuits (zonder uitzendopdrachten) rechtstreeks aan VDAB gemeld.

Het vacaturebestand van de VDAB laat toe de werkaanbiedingen bij Vlaamse werkgevers in detail te analyseren, maar heeft ook beperkingen. De voornaamste is dat het VDAB-bestand slechts een deel van de totale vacaturemarkt omvat. Jobaanbiedingen die in kranten geadverteerd worden of die bekendgemaakt worden via informele kanalen (bijvoorbeeld eigen personeel, spontane sollicitaties, scholen), worden vaak niet gemeld bij de VDAB en zijn dus niet opgenomen in de hier gepresenteerde cijfers.

De geografische indeling is gebaseerd op de locatie van het vragende bedrijf, niet op de plaats van tewerkstelling (in de vacature). Vacatures van Vlaamse bedrijven met hoofdzetel in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest worden in de categorie 'Buiten Vlaams Gewest' ingedeeld.

 

Referenties 

VDAB: Arvastat

 

Contact 

Stel je vraag

 

Naar de statistiek