Ledenaantallen verenigingen

 

Bron

Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM)

 

Definities

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Voor de ledencijfers van de jeugdverenigingen moest voor sommige jaren een schatting van het ledenaantal van het VNJ (Vlaams Nationalistisch Jeugdverbond) gemaakt worden om een volledig vergelijkbare tijdreeks te kunnen opstellen.

In 2016 werd beslist om het ledenaantal van socio-culturele verenigingen niet meer te vergelijken met de cijfers van de voorgaande jaren. In de jaren tot 2015 waren de cijfers een extrapolatie op basis van een kleine steekproef die evenwel een overschatting bleken te zijn. De nieuwe ledenaantallen worden rechtstreeks bij de verenigingen opgevraagd, wat zorgde voor een meer accurate en correcte registratie vanaf 2016.

In tegenstelling tot de voorgaande jaren was de registratie van de activiteiten voor socioculturele verenigingen in 2020 niet verplicht maar vrijwillig. Daardoor zijn de cijfers voor dat jaar niet vergelijkbaar met voorgaande jaren. 18 van de 130 gesubsidieerde verenigingen hebben hun activiteiten niet geregistreerd.

 

Referenties

Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM): Website

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek