Opvolging van het bedrijfshoofd

 

Bron

Departement Landbouw en Visserij op basis van Statbel

 

 

Definities

De bedrijfsleider is verantwoordelijk voor het lopend en dagelijks beheer van het bedrijf. Meestal is deze ook het bedrijfshoofd, de persoon die juridisch en economisch verantwoordelijk is voor het bedrijf.

Van het bedrijfshoofd is enkel de leeftijd gekend indien dit een natuurlijk persoon is, met andere woorden voor de vennootschappen is de leeftijd van het bedrijfshoofd niet bekend.

Van de bedrijfsleider is de leeftijd voor alle bedrijven (ook de vennootschappen) gekend.

Omdat enkel van de bedrijfshoofden het geslacht gekend is en vroeger de leeftijd van de bedrijfsleider niet altijd gekend was, werd in rapporten zoals het LARA de leeftijd van het bedrijfshoofd gebruikt, maar dit dan enkel voor de natuurlijke personen.

 

In de statistiek is ook een opdeling gemaakt volgens economische bedrijfsgrootte. Hiervoor is gebruik gemaakt van de standaard output (omzet) van het bedrijf. Bedrijven die een standaard output van minstens 25.000 euro op jaarbasis hebben, worden beschouwd als de beroepslandbouwbedrijven.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

-

 

Referenties

https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouw-visserij/land-en-tuinbouwbedrijven#figures

 

Contact

Els Demuynck, els.demuynck@lv.vlaanderen.be  

 

Naar de statistiek