Tewerkstelling in land- en tuinbouwbedrijven

 

Bron

Statbel, bewerking Departement Landbouw en Visserij

 

Definities

Regelmatig tewerkgestelden: het aantal personen regelmatig tewerkgesteld op land- en tuinbouwbedrijven.

Voltijdse arbeidskrachten (VAK): bij de tewerkstelling uitgedrukt in VAK zijn de niet-regelmatig tewerkgestelden (seizoenarbeiders) inbegrepen. Een VAK komt overeen met het aantal dagen dat een voltijds werkzame persoon werkt. Een arbeidskracht die het afgelopen jaar minstens 225 dagen gewerkt heeft op het bedrijf wordt beschouwd als 1 VAK. Arbeidskrachten die minder werken, krijgen naar rato minder VAK toegekend.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

 

Referenties

Statbel: Land- en tuinbouwbedrijven

Departement Landbouw en Visserij: Cijfers en publicaties

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek