Leeftijd bedrijfshoofd van landbouwbedrijven

  

Bron

Statbel, bewerking Departement Landbouw en Visserij

  

Definities

Bedrijfshoofd: de persoon die juridisch en economisch verantwoordelijk is voor het bedrijf. Van het bedrijfshoofd is enkel de leeftijd gekend indien dit een natuurlijke persoon is. Voor vennootschappen is de leeftijd van het bedrijfshoofd dus niet bekend.

Beroepslandbouwbedrijven: landbouwbedrijven die een standaard output (omzet) hebben van minstens 25.000 euro op jaarbasis.

  

Opmerkingen bij de kwaliteit

De gegevens zijn beschikbaar bij elke structuurenquête van Statbel. De eerstvolgende update wordt verwacht in 2021. Deze gegevens zijn beschikbaar op het moment dat de landbouwstructuurenquête van Statbel m.b.t. het jaar 2020 wordt gepubliceerd.

 

Referenties

Statbel: Land- en tuinbouwbedrijven

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek