Grondwaterstand

 

Bron

Vlaamse milieumaatschappij (VMM) – Milieurapport (MIRA)

 

Definities

De VMM beschikt over een uitgebreid net van meetfilters waar de grondwaterstand regelmatig opgevolgd wordt, zowel in freatische als niet-freatische watervoerende lagen.

Freatisch grondwater bevindt zich in een watervoerende laag die rechtstreeks onder het topografische oppervlak ligt, zonder een ondoorlatende laag erbovenop. De voeding gebeurt hier rechtstreeks door het insijpelen van hemelwater en/of oppervlaktewater. Niet-freatisch grondwater bevindt zich in een watervoerende laag die aan de bovenzijde wordt afgesloten door een ondoorlatende laag.

De meetresultaten van 802 meetfilters werden individueel statistisch geanalyseerd voor de periode 2010-2015. Eerst werd nagegaan of een meetreeks een statistisch significante trend vertoont, met name of er sprake is van een monotone trend in een bepaalde richting. Als dat het geval was, werd de grootte van de trend berekend en in klassen ingedeeld.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De kwaliteit van de indicator is goed.

 

Referenties

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA), Grondwaterstand

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek