Verontreinigde gronden per saneringsfase

 

Bron

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Vlaamse milieumaatschappij (VMM) – Milieurapport (MIRA)

 

Definities

Verontreinigde gronden per saneringsfase: deze indicator toont het aantal verontreinigde gronden per saneringsfase.

Bodemsanering neemt bodemverontreiniging weg tot onder de bodemkwaliteitsnormen. Via een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) wordt nagegaan of sanering nodig is. Indien dit het geval is, wordt een bodemsaneringsproject (BSP) opgesteld en conform verklaard, en kunnen de saneringswerken (BSW) starten. 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data hebben alleen betrekking op bodemsaneringsprojecten of eindevaluatieonderzoeken die tot op heden zijn ingediend bij de OVAM.

De indicator wordt in een Europese context gebruikt als deelindicator ‘Progress in the management of contaminated sites’ (EEA).

 

Referenties

OVAM: Bodemsaneringen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA), Verontreinigde gronden

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek