Verloren gezonde levensjaren door fijn stof

 

Bron

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) – Milieurapport (MIRA)

 

Definities

Verloren gezonde levensjaren door fijn stof: deze indicator laat toe om de impact van fijn stof op de gezondheid op te volgen in de tijd.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ‘DALY’, wat staat voor ‘Disability Adjusted Life Year’ of potentieel verloren gezond levensjaar. Het is een maat gebruikt door de Wereldgezondheidsorganisatie s(WGO) om de ziektelast van een populatie wereldwijd te vergelijken.

Verschillende gezondheidseffecten van fijn stof (en andere polluenten) drukt men uit in eenzelfde eenheid, waarbij men rekening houdt met de ernst en de duur van het effect. Men maakt een onderscheid tussen korte- en langetermijneffecten. Bij de kortetermijneffecten van fijn stof horen bijvoorbeeld hospitalisaties door hartproblemen of het gebruik van bronchodilatoren. Vroegtijdige sterfte en chronische bronchitis zijn langetermijneffecten van fijn stof.

PM10: fijn stof deeltjes kleiner dan 10 µm.

PM2,5: fijn stof deeltjes kleiner dan 2,5 µm.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De onzekerheid op de schatting van de DALY’s is relatief groot (de grootste onzekerheid  wordt bepaald door de dosis-respons curve). Bij de interpretatie dient men hier rekening mee te houden. De indicator dient dan ook eerder relatief gebruikt te worden om bijvoorbeeld te vergelijken tussen landen en jaren. Internationaal wordt de DALY-indicator door de WGO toegepast om ziektebeelden te kwantificeren en om de impact van milieufactoren op de gezondheid in te schatten.

Voor de inschatting van het aantal DALY’s gerelateerd aan fijn stof worden op internationaal vlak dikwijls verschillende dosis-respons curves, ernst- en duurfactoren gebruikt. Dit kan leiden tot enigszins verschillende resultaten, maar de invloed op de grootteorde van de impact is eerder klein.

 

Referenties

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA), Verloren gezonde levensjaren

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek