Jaargemiddelde temperatuur

 

Bron

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) – Milieurapport (MIRA)

 

Definities

Jaargemiddelde temperatuur: deze indicator gaat na in hoeverre de jaargemiddelde luchttemperatuur uitgedrukt in °C in België wijzigt (meetpunt Ukkel) en toetst het verloop van deze temperatuur ook af aan de evoluties binnen Europa en mondiaal.

De temperatuur wordt niet absoluut weergegeven, maar wel als afwijking ten opzichte van de referentieperiode 1850-1899. De jaargemiddelde temperaturen in de pre-industriële periode 1750-1799 zijn erg gelijkaardig met deze in de periode 1850-1899 en in deze laatste periode zijn de metingen voor veel meer locaties beschikbaar. Hanteren van 1850-1899 als referentieperiode laat een goede toetsing toe aan de 2°C-doelstelling, die gesteld is ten opzichte van het pre-industriële niveau.

Voor België wordt zowel de afwijking van de jaargemiddelde temperatuur ten opzichte van de referentieperiode weergegeven, als het tienjarige voortschrijdende gemiddelde van de afwijking ten opzichte van dezelfde referentie. Voor Europa en mondiaal toont de indicator enkel het tienjarig voortschrijdend gemiddelde.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De jaargemiddelde temperatuur geldt als sleutelindicator om de opwarming van het klimaat op aarde in beeld te brengen. Deze indicator laat ook een toetsing toe aan 2°C-doelstelling die algemeen op diverse fora en verschillende beleidsniveaus naar voor wordt geschoven als een kritisch punt om de effecten van klimaatverandering binnen de perken te houden.

De datakwaliteit is erg goed, en de internationale datavergelijkbaarheid erg hoog.

 

Referenties

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA), Jaargemiddelde temperatuur

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek