Huishoudelijk afval

 

Bron

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

 

Definities

Huishoudelijke afvalstoffen: totale hoeveelheid huishoudelijk afval dat door of in opdracht van gemeenten wordt opgehaald. In deze cijfers is ook het vergelijkbaar bedrijfsafval dat ingezameld wordt door of in opdracht van de gemeenten mee opgenomen.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data gepubliceerd door OVAM zijn gebaseerd op de afvalstoffen enquête bij de gemeenten. Alle Vlaamse gemeenten vullen deze enquête jaarlijks in (100% respons). De gegevens worden uitgebreid gecontroleerd door OVAM.  

Ze zijn afgestemd met de cijfers die Vlaanderen/België officieel rapporteert aan de Europese instellingen en dus afgestemd op de rekenregels van de Europese Unie.

De datakwaliteit is erg goed en de internationale datavergelijkbaarheid erg hoog.

 

Referenties

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM): Huishoudelijk afval

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM):

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek