Nutriëntenbalans

Bron

Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

  

Definities 

Nutriëntenbalans: de balans tussen het aanbod van dierlijke mest en de afzetruimte op Vlaamse landbouwgrond.

Het gebruik van dierlijke mest op landbouwgrond in Vlaanderen wordt bepaald als de som van het mestgebruik van elk individueel bedrijf. Voor elk bedrijf wordt het gebruik van dierlijke mest afgeleid op basis van zijn mestproductie, rekening houdend met de aan- en afvoer van dierlijke mest (van en naar andere landbouwers, mestverwerking, regio’s buiten Vlaanderen) en met de opslag van dierlijke mest.

De afzetruimte wordt berekend op basis van de gewasarealen en de maximale bemestingsnormen voor dierlijke mest (rekening houdend met de gewasgroep, de ligging van de percelen in kwetsbare gebieden, eventuele beheerovereenkomsten, maatregelenpakketten nitraatresidu en derogatie).

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

-

Referenties

Vlaamse Landmaatschappij (VLM): Mestrapport 

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek