Nitraatresidu

 

 

Bron
Vlaamse Landmaatschappij (VLM)


Definities

Het gewogen gemiddelde nitraatresidu, in kg/ha nitraatstikstof. Nitraatstikstof is de hoeveelheid reststikstof die in het najaar onder de vorm van nitraat achterblijft in de bodem. Indicator om de bemestingsstrategie op een perceel te beoordelen. Hoe lager het nitraatresidu, hoe kleiner het risico op uitspoeling van nitraten naar oppervlakte- en grondwater.


Opmerkingen bij de kwaliteit

Op basis van de analyseresultaten van de staalnamecampagne van de Mestbank wordt voor elke teeltgroep een gemiddeld nitraatresidu bepaald. In een volgende fase wordt het gewogen gemiddelde nitraatresidu in Vlaanderen berekend, waarbij wordt gewogen naar de arealen van de gewassen in Vlaanderen.

Tot en met het Mestrapport 2017 werd een methodiek gebruikt waarbij het gewogen gemiddelde nitraatresidu berekend werd o.b.v. de gewassen waarvan sinds 2004 veel percelen bemonsterd worden (nl. grasland, maïs, bieten en wintertarwe). Omdat er vanaf 2007 jaar na jaar meer aardappelen- en groentenpercelen (vnl. prei en bloemkool) bemonsterd worden, wordt vanaf 2007 ook rekening gehouden met de arealen van deze teelten. In het Mestrapport 2018 werd de berekeningsmethodiek geactualiseerd (voor de data vanaf 2007) waarbij wordt rekening gehouden met het aandeel van de verschillende teeltgroepen in Vlaanderen. De teeltgroepindeling is gebaseerd op de gewasgroepindeling volgens de Verzamelaanvraag.


Referenties

Vlaamse Landmaatschappij (VLM): Mestrapport

 

Contact

Stel je vraag

Naar de statistiek