Nitraat in oppervlaktewater

 

Bron

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) – Milieurapport (MIRA)

 

Definities

Winterjaar: een winterjaar loopt vanaf 1 juli van een kalenderjaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De kwaliteit van het oppervlaktewater in landbouwgebied wordt opgevolgd in het mestactieprogramma (MAP)-meetnet. Het aantal meetpunten werd eind 2002 uitgebreid van ongeveer 260 naar ongeveer 760.

De kwaliteit van de statistiek is goed.

 

Referenties

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA) - Nitraat in oppervlaktewater

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek