Bosvitaliteitsindex

 

Bron

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

 

Definities

Bosvitaliteitsindex: index die de vitaliteit of kwaliteit van het bos meet. In 1985 startte de geïntegreerde monitoring van de gezondheidstoestand van bossen op Europese schaal. Een van de criteria voor het bepalen van de gezondheid van bosbomen is de bladbezetting. Bomen met meer dan 25% blad- of naaldverlies worden als beschadigd beschouwd. Deze indicator geeft aan welk aandeel van de bomen beschadigd is. De aanwezigheid van veel beschadigde bomen is een indicatie van een weinig evenwichtig bosecosysteem of met andere woorden een beperkte boskwaliteit.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het bosvitaliteitsmeetnet bestaat in Vlaanderen uit een 70-tal proefvlakken met een totaal van ongeveer 1.500 steekproefbomen. Deze bomen worden jaarlijks tijdens de zomermaanden opgezocht en beoordeeld. De kroonbeoordeling gebeurt vanop de grond met behulp van een verrekijker. De schatting van het blad- of naaldverlies gebeurt in trappen van 5%. Een gezonde boom vertoont maximum 10% bladverlies, een dode boom 100%. Vanaf meer dan 25% bladverlies is er sprake van een beschadigde boom. Het onderzoek kadert binnen het International Co-operative Programme (ICP) on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (Level I). De methodiek wordt beschreven in de bosvitaliteitsrapporten van het INBO en in de internationale handleiding (Manual ICP Forests part IV, www.icp-forests.net).

 

Referenties

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO):  Aandeel beschadigde bosbomen

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Bosvitaliteitsinventaris 2017

Sioen G., Verschelde P., Roskams P. (2018). Bosvitaliteitsinventaris 2017. Resultaten uit het bosvitaliteitsmeetnet (Level 1). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (41). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

 

Contact

 Stel je vraag

 

Naar de statistiek