Rode Lijststatus per groep

 

Bron

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

 

Definities

Rode Lijsten: lijsten die aangeven hoe groot de kans is dat een soort zal uitsterven in Vlaanderen. Dit gebeurt op basis van objectieve en internationaal aanvaarde criteria van de ‘International Union for Conservation of Nature’ (IUCN).

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De IUCN gebruikt 5 basiscriteria, gecombineerd met één of meerdere subcriteria, om de uitsterfkans van een soort te bepalen en de soort onder te brengen in één van de Rode Lijstcategorieën ‘ernstig bedreigd’, ‘bedreigd’ of  ‘kwetsbaar’:

1. Een dalende populatietrend in verspreiding of in aantallen;

2. De grootte van het verspreidingsgebied, samen met versnippering, achteruitgang en/of schommelingen;

3. Een kleine populatie, samen met versnippering, achteruitgang en/of populatieschommelingen;

4. Een zeer kleine populatie of voorkomend op een zeer beperkte oppervlakte;

5. Een gemodelleerde inschatting van de kans op uitsterven.

Wanneer een soort getoetst wordt aan meerdere van deze 5 criteria, wordt de soort toegewezen aan de Rode Lijstcategorie die de hoogste bedreiging oplevert.

De berekening van de Rode Lijststatus voor alle soortgroepen samen gebeurt door het optellen van de afzonderlijke beoordelingen per Rode Lijstcategorie.

 

Referenties

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Rode lijststatus groep

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek