Geluidshinder

 

Bron

Departement Omgeving, Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek

 

 

Definities

 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het Departement Omgeving zette in 2001 een grootschalig onderzoek op met betrekking tot de hinderbeleving in Vlaanderen: het Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek (SLO). Het betrof een eerste referentie-enquête (SLO 0), waarbij ruim 3.200 inwoners (16 jaar en ouder) van Vlaanderen schriftelijk bevraagd werden over de mate van hinder die ze ondervinden van geluid, geur en licht.

Het SLO-onderzoek wordt op regelmatige basis herhaald. Een eerste vervolgmeting (SLO 1) vond plaats in 2004, een tweede in 2008 (SLO 2) en een derde in 2013 (SLO 3). Daar waar de nulmeting (SLO 0) zich nog hoofdzakelijk toespitste op geurhinder en er met betrekking tot geluid en licht enkel primaire gegevens verzameld werden, besteedden de vervolgmetingen evenveel aandacht aan elk van de drie vernoemde hinderbronnen.

In navolging van voorgaande edities betreft SLO 4 een schriftelijke enquêtering bij ruim 5.000 burgers van het Vlaamse Gewest. Een dergelijke steekproefgrootte, in combinatie met quota voor provincie, geslacht, leeftijd en onderwijsniveau, laat toe om significante en statistisch betrouwbare resultaten te bekomen, zowel voor de steekproef in zijn geheel, als voor verschillende subpopulaties.

 

 

Referenties

 

Departement Omgeving: Schriftelijk Leefomgevingsonderzoek