Energiearmoede

 

Bron

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG), bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Nadat de commerciële leverancier het leveringscontract met een klant heeft opgezegd wegens wanbetaling, is het de netbeheerder die deze klanten zoals wettelijk bepaald verder belevert in zijn rol als sociale leverancier.

Tot 2006 vereiste de regelgeving dat bij elektriciteitsklanten van de sociale leverancier dadelijk een budgetmeter werd geïnstalleerd. Sinds 2007 geldt dit enkel bij afnemers die hun facturen ook bij de sociale leverancier niet correct betalen. De uitrol van aardgasbudgetmeters ging pas eind 2009 van start.

Bij een stroombegrenzer wordt het verbruik begrensd tot een vermogen van 10 ampère. Enkel waar het technisch niet mogelijk is om een budgetmeter te plaatsen, bijvoorbeeld door plaatsgebrek, worden nog stroombegrenzers geplaatst.

Bij wanbetaling bij de sociale leverancier moet een vraag tot afsluiting van een klant voorgelegd worden aan de lokale adviescommissie (LAC) van de gemeente, behalve ingeval van fraude, bij onveiligheid, bij leegstand of wanneer de klant weigert om een contract te tekenen na verhuis.

De cijfer over klanten bij de netbeheerders en over budgetmeters hebben betrekking op de situatie op 31 december van het jaar. De cijfers over afsluitingen slaan op het aantal afsluitingen in de loop van het jaar.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Jaarlijks publiceert de VREG een rapport met cijfergegevens over huishoudelijke afnemers gerelateerd aan de wettelijke procedures voor de sociale openbaredienstverplichtingen. De energieleveranciers die leveren aan huishoudelijke afnemers en de netbeheerders zijn verplicht om jaarlijks voor 31 maart input te leveren voor dit rapport.

 

Referenties

Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): Sociale statistieken

Statistiek Vlaanderen: Gegevens per gemeente

 

Contact

Stel je vraag 

 

Naar de statistiek