Vertrouwen in Europese instellingen

 

Bron

Eurobarometer, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Voor de Europese instellingen wordt in Eurobarometer de vraag gesteld ”Kan u ons zeggen of u eerder vertrouwen of eerder wantrouwen hebt in deze Europese instellingen”. Men kon antwoorden met eerder vertrouwen, eerder wantrouwen of weet niet.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Voor het vertrouwen in de Europese instellingen wordt een beroep gedaan op Eurobarometer. Sinds 1973 houdt de Europese Commissie opiniepeilingen, de zogenaamde Eurobarometer-enquêtes (EB), om op de hoogte te blijven van de opvattingen van de inwoners van de Europese Unie (EU). In deze bevragingen wordt onder meer gekeken naar de tevredenheid met het leven dat ze leiden, hun verwachtingen, waarover ze zich zorgen maken, hun houding tegenover Europa en Europese instellingen,…

De Standaard Eurobarometer wordt elk jaar uitgevoerd in de lente en de herfst en bestrijkt de EU-bevolking vanaf 15 jaar en ouder. Alle interviews gebeuren face-to-face bij de respondent thuis in zijn moedertaal. In alle landen is het steekproefdesign multi-stage en random. Voor elk land van de EU is er in principe één steekproefgebied, waarbij enkel Duitsland (Oost - West) en het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië - Noord-Ierland) verdeeld zijn. In elk steekproefgebied is het doel 1.000 interviews te realiseren, uitgezonderd voor Noord-Ierland (300), Luxemburg, Cyprus en Malta (500). De steekproef wordt gewogen, afhankelijk van de populatiecijfers voor elk steekproefgebied.

Vlaanderen kan op 2 manieren in beeld gebracht worden: ofwel via de taal waarin het interview werd afgenomen (Nederlandstaligen) of via de NUTS 1-indeling (Vlaams Gewest). Het aantal Nederlandstalige respondenten schommelt rond 520 à 550 personen.

Naast een aantal terugkerende achtergrondvariabelen en vragen, bevat de Standaard Eurobarometer ook één of meerdere variabele modules (Special Eurobarometer) over een meer diepgaand thema, zoals bijvoorbeeld de toekomst van Europa.

Het tijdstip waarop de data beschikbaar komen voor (secundaire) analyses is verschillend van module tot module. De eerste gegevens kunnen in principe een aantal maanden na het veldwerk verkregen worden. De overige cijfers zijn pas beschikbaar wanneer het embargo opgeheven wordt. Om te weten wanneer het embargo opgeheven wordt, kan men terecht op de website (http://www.gesis.org/eurobarometer/data-access/embargo-provisions/). De opheffing van het embargo gebeurt nadat de gegevens binnen Europa geanalyseerd zijn.

De databestanden zijn voor onderzoekinstellingen gratis verkrijgbaar bij "ZA Central Archive for Empirical Social Research, University Cologne".

De toegankelijkheid van de vragenlijsten, de codeboeken en de publicaties met de resultaten is maximaal. Alles is door iedereen gratis te downloaden via internet (http://www.gesis.org/eurobarometer/data-access/).

Vergelijking tussen alle EU-lidstaten is mogelijk omdat in alle landen in principe dezelfde vragenlijst en methodologie wordt gehanteerd door de nationale onderzoeksbureaus.

De bewerkte (gewogen) data kunnen afwijken van andere die eventueel gepubliceerd worden. Het is immers niet altijd duidelijk dat andere gebruikers van de dataset deze ook wegen en zo ja welke weging er wordt toegepast.

 

Referenties

Europese Commissie: Eurobarometer

GESIS: Eurobarometer

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek