Aantal ondernemingen

 • Ruim 570.000 ondernemingen in Vlaanderen

  Er waren 570.340 ondernemingen in het Vlaamse Gewest eind 2017. Dat is een stijging van ruim 113.000 ondernemingen of +25% tegenover 2008.

 • Vlaanderen telt veel meer ondernemingen dan Wallonië en Brussel

  Met 570.000 ondernemingen telde het Vlaamse Gewest in 2017 heel wat meer dan de andere gewesten. In het Waalse Gewest waren er een kleine 250.000 ondernemingen en in Brussel iets meer dan 80.000.

  Tussen 2008 en 2017 steeg het aantal ondernemingen in het Vlaamse Gewest met 25%. Het aantal ondernemingen in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest steeg in diezelfde periode met 31%, terwijl het Waalse Gewest een toename kende met 19%.

 • Netto-groei ondernemingen in Vlaanderen van 4%

  In het Vlaamse Gewest bedroeg de netto-groei van ondernemingen in 2017 4%. Dat betekent dat er in dat jaar 4% meer oprichtingen waren dan stopzettingen van bedrijven. 

 • Netto-groei Vlaams Gewest gelijklopend met andere gewesten

  In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is de netto-groei van ondernemingen even groot als in het Vlaamse Gewest (4%). In het Waalse Gewest is het verschil tussen het aantal oprichtingen en stopzettingen van bedrijven kleiner: daar ligt de netto-groei op 3%.

 • Turbulentie ondernemingen stabiel op 15%

  De som van het aantal oprichtingen en stopzettingen van ondernemingen afgezet tegenover het totaal aantal ondernemingen, geeft een aanduiding van de turbulentie van ondernemingen. In het Vlaamse Gewest bleef de turbulentie de voorbije 10 jaar vrij constant: tussen de 15% en 16%. Alleen in 2014 was er tijdelijk een lichte stijging.

 • Turbulentie ondernemingen hoger in Brussels Gewest dan in andere gewesten

  De turbulentie in het Vlaamse Gewest (16%) was in 2017 lager dan deze in het Waalse Gewest (18%) en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (21%). Dat betekent dat er in dat jaar in het Vlaamse Gewest relatief gezien minder oprichtingen en stopzettingen van ondernemingen waren dan in de andere gewesten.

Definities

Netto-groei: verschil tussen de oprichtingsgraad en de stopzettingsgraad van ondernemingen. De oprichtingsgraad is het aantal oprichtingen per 100 actieve BTW-plichtigen. De stopzettingsgraad is het aantal schrappingen per 100 actieve BTW-plichtigen.
Turbulentie: de som van de oprichtingsgraad en stopzettingsgraad.
 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

november 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies