Aantal ontvankelijke eerstelijnsklachten

  • Bijna 64.000 klachten toegekomen bij Vlaamse overheidsdiensten

    In 2017 werden in Vlaanderen bijna 64.000 klachten ingediend. De verschillende Vlaamse overheidsdiensten hebben allemaal hun eigen klachten- en klantendiensten. Jaarlijks rapporteren al deze diensten op 1 maart via de Vlaamse ombudsman hoeveel klachten men het afgelopen jaar heeft ontvangen. De Vlaamse ombudsdienst bundelt al deze klachten in het zogenaamde klachtenboek. Het aantal klachten is toegenomen tussen 2009 en 2017. In 2009 waren er 40.295 klachten. Dit aantal steeg tot 63.751 in 2017.

  • 70% van klachten over mobiliteit

    Het grootste deel van de klachten hebben betrekking op Mobiliteit (70%). Het gaat onder meer over klachten over De Lijn, de wegen en de kilometerheffing. Wat Cultuur, Jeugd, Sport en Media betreft, zijn er 5.601 klachten. Hier zijn de klachten in verband met de VRT terug te vinden. Verder telde men in 2017 4.301 klachten in het beleidsdomein Werk en Economie en 3.931 wat betreft Energie, Water, Omgeving en Wonen. 

  • 5.780 verzoeningen in 2017

    In het klachtenboek 2017 maakt de Vlaamse ombudsdienst niet alleen melding van een record aantal klachten. Daarnaast waren er ook een record aantal verzoeningen: 5.780 in 2017. Ook het aantal verzoeningen kan opgedeeld worden naar beleidsdomein. Het hoogst aantal verzoeningen werd gerealiseerd binnen het domein Energie, Water, Omgeving en Wonen, met name 2.239. Dit komt overeen met 39% van het totaal aantal verzoeningen in 2017. Verder hebben 2.149 (of 37%) verzoeningen betrekking op mobiliteit. Ongeveer een tiende van de verzoeningen (611) hebben betrekking op het beleidsdomein Werk en Economie.

Bronnen

Vlaamse ombudsdienst: Klachtenboek 2017

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact