Aantal sportclubs

  • Meer dan 28.000 sportclubs in Vlaamse gemeenten

    In 2017 waren er ruim 28.000 sportclubs actief in de Vlaamse gemeenten. Dat is een stijging van 1.000 clubs op één jaar tijd. Sommige clubs zijn echter actief in verschillende gemeenten. Het aantal ‘unieke’ sportclubs ligt dan ook wat lager. In 2017 waren dat er 25.268. Ruim driekwart (77%) daarvan is aangesloten bij een erkende sportfederatie.

  • Voetbalclubs, wielerclubs en wandelclubs best vertegenwoordigd

    Voetbalclubs komen het meest voor. Ze maken meer dan een vijfde van alle clubs uit. Daarna volgen de wieler- en fietsclubs met een aandeel van meer dan 10%. Wandelclubs, dansclubs, volleybalclubs, gymnastiekclubs en paardensportclubs hebben telkens een aandeel van 3% tot 4% in het totale aantal clubs.

  • Hoge concentratie sportclubs in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en de Kempen

    Sportclubs zijn goed gespreid over Vlaanderen. In West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en de Kempen zijn er het meeste sportclubs per 1.000 inwoners. In het centrum van Vlaanderen zijn er iets minder en in de Vlaamse rand rond Brussel en Brussel zelf ligt het aantal sportclubs per 1.000 inwoners het laagst.

Bronnen

Sport Vlaanderen: Vind een sportorganisatie

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies