Aantal sportinfrastructuur

  • Bijna 21.000 sportaccommodaties in Vlaanderen

    De inventaris van Sport Vlaanderen geeft een totaalbeeld van de belangrijkste sportaccommodaties. Vlaanderen telde in 2017 20.849 sportaccommodaties. Dit aantal nam jaarlijks licht toe. De openlucht sportvelden beslaan meer dan de helft van de totale sportinfrastructuur. Daarna volgen de sportlokalen met een aandeel van ruim 20% en de sporthallen met een aandeel van ongeveer 7%.

  • Meer sportlokalen, sporthallen en openluchtsportvelden, minder zwembaden

    De sportinfrastructuren waarvoor cijfers over de tijd beschikbaar zijn, zitten in stijgende lijn. De zwembaden zijn een uitzondering: hier trad een daling op vanaf 2010. Tussen 2016 en 2017 kwamen er vooral sportlokalen en openluchtsportvelden bij. Het aantal sporthallen en zwembaden bleef het afgelopen jaar gelijk. Bij de overige sportinfrastructuur bestaat de  grootste groep uit maneges, gevolgd door atletiekpistes en watersportcentra.

  • Limburg, de Kempen en de kuststreek hebben meeste sportinfrastructuur

    Gemiddeld telt Vlaanderen 3,2 sportaccommodaties per 1.000 inwoners. In het noordelijk deel van Vlaanderen ligt het aantal sportaccommodaties per 1.000 inwoners hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Vooral in Limburg, de Kempen en de kuststreek is er veel infrastructuur. In Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant zijn er relatief veel gemeenten met minder infrastructuur per 1.000 inwoners dan het Vlaamse gemiddelde.

Bronnen

Sport Vlaanderen: SPAKKI-databank

Definities

Sportaccommodatie: alle sportinfrastructuur opgedeeld in 13 types (atletiekpiste, ijsschaatsbaan, manege, openluchtsportveld, openluchtzwembad, overdekt zwembad, renbaan, rolschaatspiste/skeelerpiste, sportcentrum, sporthal, sportlokaal, tennishal, watersportcentrum, wielerbaan).

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies