Actief lidmaatschap van verenigingen

 • Ruim helft van Vlamingen actief lid van een vereniging

  Iets meer dan de helft van de Vlamingen geeft aan actief lid te zijn van minstens 1 vereniging. In 2017 gaat het om 55% van de bevolking van 18 tot 75 jaar. Dat aandeel schommelt tussen 2000 en 2017 telkens rond dat percentage. Enkel in 2011 zakte het aandeel dat actief lid is van een vereniging beperkt onder de 50%.

 • 1 op 4 is lid van een sportvereniging

  Als gevraagd wordt naar het soort vereniging waarvan men actief lid is, dan blijken sportverenigingen het meest populair. Een kwart van de bevolking van 18 tot 75 jaar zegt in 2017 actief lid te zijn van een sportvereniging. Daarna volgen de hobbyverenigingen (8%), de wijk- of buurtcomités (6%), de vakbonden en beroepsorganisaties (6%) en de socio-culturele verenigingen (5%).

 • Mannen, jongeren en hoogopgeleiden vaker actief lid van een vereniging

  Mannen zijn in 2017 vaker actief lid van een vereniging dan vrouwen, jongeren zijn vaker lid dan ouderen en hoogopgeleiden zijn vaker lid dan laagopgeleiden. Naar huishoudtype blijken alleenstaande ouders het minst vaak actief lid van een vereniging. Personen die inwonen bij de ouders zijn het vaakst actief lid.

 • In grootsteden minder actieve leden van een vereniging

  Het aandeel personen dat actief lid is van een vereniging ligt in 2017 het laagst in de grootsteden (45%). Tussen de andere regio’s blijven de verschillen beperkt. Buiten de grootsteden ligt het aandeel het hoogst in de centrumsteden (58%) en het laagst in de stedelijke rand (54%).

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

februari 2019

Meer cijfers

Contact