Agrarische handel

 • Belgisch overschot op agrohandelsbalans bedraagt 6,6 miljard euro

  België exporteerde in 2017 voor 45,1 miljard euro aan agrohandelsproducten. De import van dergelijke producten was goed voor 38,5 miljard euro. Het overschot op de agrohandelsbalans bedroeg daarmee 6,6 miljard euro. 
  Het Vlaamse aandeel in de totale agrarische handel wordt geraamd op 83% voor de import en 85% voor de export. 
  De export bestaat voor een belangrijk deel uit geïmporteerde producten die hier al dan niet worden verwerkt en daarna opnieuw worden geëxporteerd (wederuitvoer). Zowel de export als de import nam toe over de jaren. 
  Over de gehele beschouwde periode heeft België een positieve agrohandelsbalans. 
  Landbouwproducten en hun afgeleiden waren goed voor 11% van de totale Belgische invoer en voor 12% van de uitvoer.

 • Dierlijke producten dragen meest bij tot globale positieve agrohandelsbalans

  De Belgische agrohandel wordt opgedeeld in 5 categorieën: akkerbouwproducten, tuinbouwproducten, dierlijke producten, agro-industriële producten (bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen en meststoffen) en andere producten (bijvoorbeeld vis en dranken). 
  Met een overschot van 2,1 miljard euro dragen vooral dierlijke producten bij tot de globale positieve agrohandelsbalans. Daarnaast hebben ook agro-industriële producten, akkerbouwproducten en andere producten positieve saldo’s van respectievelijk 1,9 miljard, 1,6 miljard en 1,0 miljard euro. Alleen voor tuinbouwproducten is er een tekort van 133 miljoen euro.

 • 57% van handel gebeurt met buurlanden

  De Belgische agrarische handel vindt vooral plaats met de buurlanden. Zowel bij in- als uitvoer hebben de buurlanden een aandeel van 57% in 2017. De tweede belangrijkste landengroep vormen de overige landen van de Europese Unie, goed voor 15% van de invoer en 17% van de uitvoer. Het Verenigd Koninkrijk is goed voor 3% van de invoer en 8% van de uitvoer. 
  De agrohandel met de MERCOSUR-landen vertoont een handelstekort van 841 miljoen euro. Een agrohandelsoverschot is er wel met de Verenigde Staten (195 miljoen euro), China (196 miljoen euro) en Rusland (124 miljoen euro).
  In dit verband is het belangrijk aan te geven dat België een doorvoerland is. Veel producten worden door andere Europese landen in- en uitgevoerd via onze havens. 

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij: Agrohandelsrapport 

Definities

Agrohandelsproducten: alle producten geproduceerd en/of verwerkt in het agrobusinesscomplex (ABC). Het gaat om landbouwproducten, voeding (inclusief dranken), maar ook niet-voeding zoals agro-industriële producten als meststoffen, landbouwmaterieel of veevoeders.
MERCOSUR-landen: Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay.
 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juni 2020

Meer cijfers

Contact