Algemene levenstevredenheid

 • Vlaming geeft zichzelf 7,6 op 10 op vlak van levenstevredenheid

  Gevraagd naar zijn algemene levenstevredenheid gaf de Vlaming in 2017 een gemiddelde score van 7,6 op 10. Sinds 2008 blijft deze algemene levenstevredenheid nagenoeg stabiel.

 • Goede gezondheid hangt sterkst samen met hoge levenstevredenheid

  Verschillende aspecten van levenstevredenheid scoren hoog. Een grote meerderheid van de Vlamingen is tevreden tot heel tevreden over de eigen woning, de contacten met huisgenoten en de buurt waarin men woont. De scores zijn iets lager voor inkomen, tijd om de doen wat gedaan moet worden en de gezondheid. 
  De beoordeling van de gezondheid hangt het sterkst samen met de algemene levenstevredenheid. Met andere woorden: mensen met hoge scores op het gebied van gezondheid scoren ook hoger op de algemene tevredenheid van het leven en omgekeerd.

 • Hogere levenstevredenheid bij mannen, 65-plussers en hoogopgeleiden

  Mannen zijn gemiddeld iets meer tevreden met het leven in algemeen dan vrouwen. De 35-64-jarigen laten een iets lagere tevredenheidscore optekenen, terwijl de 65-plussers het meest tevreden zijn. Wat hun inkomen, levenssituatie en gezondheid betreft, zijn de 65-plussers het minst tevreden.  
  Er is een hogere tevredenheid naarmate het opleidingsniveau toeneemt. Enkel wat betreft het deelaspect vrije tijd is dit niet het geval, hierover zijn de hoogopgeleiden het minst tevreden. 

 • Lagere tevredenheid in grote steden

  Inwoners uit grootsteden zijn minder tevreden over verschillende aspecten van het leven en over het leven in het algemeen.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: SCV-survey

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

februari 2019

Meer cijfers

Contact