Arbeidsproductiviteit

 • Arbeidsproductiviteit daalt in 2020

  De arbeidsproductiviteit in het Vlaamse Gewest wordt geraamd op 79.200 euro koopkrachtstandaard (KKS) in 2020. De arbeidsproductiviteit is de verhouding tussen het bruto binnenlands product (bbp) en de werkgelegenheid in een land of regio.

  De arbeidsproductiviteit nam de laatste jaren vrijwel continu toe, maar het jaar 2020 vormt een opmerkelijke uitzondering. De Covid-19-crisis heeft een belangrijke impact op de economische activiteit. De invloed op de werkgelegenheid laat zich doorgaans pas later voelen.

 • Pendelbewegingen van weinig belang voor arbeidsproductiviteit

  Pendelbewegingen van personen wonend in het ene gewest en werkend in een ander gewest hebben geen grote invloed op de arbeidsproductiviteit. Als de arbeid van pendelaars in rekening wordt gebracht, zou de arbeidsproductiviteit in het Vlaamse Gewest 2% groter zijn. Voor het Waalse Gewest is dat een toename van 4%. Daar tegenover staat een daling van de arbeidsproductiviteit in het Brusselse Gewest met 1%.

 • Vlaamse arbeidsproductiviteit hoog in EU-vergelijking

  Binnen België zet het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de hoogste waarde neer, maar dat komt door de typische activiteiten van een hoofdstedelijk gebied dat veel bruto toegevoegde waarde realiseert. In het Waalse Gewest is de arbeidsproductiviteit het laagst, maar ligt ze toch nog boven het gemiddelde van de Europese Unie (EU27).

  De Vlaamse arbeidsproductiviteit bevindt zich op een hoog niveau vergeleken met de Europese landen. Onder de EU-landen scoren enkel Ierland en Luxemburg in 2020 hoger dan het Vlaamse Gewest. De hoge arbeidsproductiviteit is een troef voor Vlaanderen, omdat dan met minder arbeidskrachten eenzelfde hoeveelheid goederen en diensten kan geproduceerd worden. De 3 buurlanden en onze naaste concurrenten, hebben een lagere arbeidsproductiviteit. De verschillen tussen de lidstaten zijn groot. Zo is de Ierse arbeidsproductiviteit 4 keer hoger dan de Bulgaarse, dat hekkensluiter is.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Regionale economische vooruitzichten 
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen
Macro-economische databank van de Europese Commissie: Ameco

Definities

Arbeidsproductiviteit: een maat voor de efficiëntie van de ingezette arbeid. Het geeft de verhouding weer tussen het bruto binnenlands product (bbp) en de werkgelegenheid in een land of regio.  
Bruto binnenlands product (bbp): de marktwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden geproduceerd en verkocht op één jaar tijd. 
Koopkrachtstandaard: door een monetaire grootheid in euro koopkrachtstandaard (KKS) uit te drukken is een correcte internationale vergelijking mogelijk. Er bestaan immers prijsverschillen voor dezelfde goederen en diensten tussen landen.

Publicatiedatum

23 juli 2020

Volgende update

juli 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies