Arbeidsproductiviteit

 • Arbeidsproductiviteit nam afgelopen jaren vrijwel continu toe

  De arbeidsproductiviteit in het Vlaamse Gewest kan voor 2019 geraamd worden op 87.400 euro koopkrachtstandaard (KKS). De arbeidsproductiviteit is de verhouding tussen het bruto binnenlands product (bbp) en de werkgelegenheid in een land of regio.

  De arbeidsproductiviteit ging de laatste jaren vrijwel continu omhoog. Dat was enkel in 2008 en 2009 niet het geval, jaren waarin de financieel-economische crisis volop woedde. Ook in 2016 was er een lichte achteruitgang.

 • Pendelbewegingen van weinig belang voor arbeidsproductiviteit

  Pendelbewegingen van personen wonend in het ene gewest en werkend in een ander gewest hebben geen groot effect op de arbeidsproductiviteit. Als men rekening houdt met de arbeid van Vlaamse pendelaars zou de arbeidsproductiviteit in het Vlaamse Gewest 1% groter zijn. Voor het Waalse Gewest is dat een toename van 3%. Daar tegenover staat dan een daling van de arbeidsproductiviteit in het Brusselse Gewest met 1%.

 • Vlaanderen behoort tot top van Europese landen

  Binnen België zet het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest de hoogste waarde neer, maar dat komt door de typische activiteiten van een hoofdstedelijk gebied dat veel bruto toegevoegde waarde realiseert. In het Waalse Gewest is de arbeidsproductiviteit het laagst, maar het ligt toch nog boven het gemiddelde van de Europese Unie (EU).

  De Vlaamse arbeidsproductiviteit is hoog vergeleken met de Europese landen. Onder de EU-landen scoren enkel Ierland en Luxemburg in 2019 hoger dan het Vlaamse Gewest. De hoge arbeidsproductiviteit is een troef voor Vlaanderen, omdat dan met minder arbeidskrachten eenzelfde hoeveelheid goederen en diensten kan geproduceerd worden. De 3 buurlanden, en onze naaste concurrenten, hebben een lagere arbeidsproductiviteit. De verschillen tussen de lidstaten zijn groot. Zo is de arbeidsproductiviteit in Ierland 4 keer hoger dan in Bulgarije, dat hekkensluiter is.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Regionale economische vooruitzichten 
Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen
Macro-economische databank van de Europese Commissie: Ameco

Definities

Arbeidsproductiviteit: een maat voor de efficiëntie van de ingezette arbeid. Het geeft de verhouding weer tussen het bruto binnenlands product (bbp) en de werkgelegenheid in een land of regio.  
Bruto binnenlands product (bbp): de marktwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden geproduceerd en verkocht op één jaar tijd. 
Koopkrachtstandaard: door een monetaire grootheid in euro koopkrachtstandaard (KKS) uit te drukken is een correcte internationale vergelijking mogelijk. Er bestaan immers prijsverschillen voor dezelfde goederen en diensten tussen landen.
 

Publicatiedatum

23 juli 2019

Volgende update

juli 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies