Bebouwde oppervlakte

 • 28% van totale oppervlakte in Vlaanderen is bebouwd

  Begin 2017 was 3.726 km² van de oppervlakte van het Vlaamse Gewest bebouwd. Dat komt overeen met 27,6% van de totale oppervlakte. Het gaat om alle percelen ingenomen door woningen, wegen, mijnen en steengroeven, inclusief aangrenzende ruimtes gebruikt voor het uitoefenen van menselijke activiteiten.

  De bebouwde oppervlakte neemt jaarlijks toe. De laatste 10 jaar gaat dat aan een ritme van 6,3 hectare (ha) per dag.

 • Bijna helft van bebouwde oppervlakte verbonden met wonen

  De belangrijkste ruimtegebruiker is de woonfunctie: in 2017 was 44,7% van de bebouwde oppervlakte verbonden met de woning, in 2000 was dit nog 41,9%. Ook terreinen voor vervoer en telecommunicatie gebruiken een aanzienlijk aandeel van de bebouwde oppervlakte (28,9% in 2017).  Het oppervlaktegebruik van deze laatste categorie neemt de laatste jaren minder sterk toe.

 • 34 gemeenten hebben bebouwingsgraad van meer dan 50%

  In 34 Vlaamse gemeenten worden bebouwingsgraden van 50% of meer genoteerd. Het gaat om het aandeel van de totale oppervlakte dat bebouwd is. Dit is het geval in de grootsteden Antwerpen en Gent, in sommige van hun randgemeenten en in enkele gemeenten in de noordoostelijke rand rond Brussel. Ook in de centrumsteden Leuven, Oostende, Genk en Brugge is de bebouwingsgraad hoger dan 50%. De regio rond Kortrijk is opvallend dichter bebouwd dan de Westhoek, het Meetjesland en Zuid-Limburg. 

 • Brussels Gewest kent hoogste bebouwingsgraad

  De bebouwde oppervlakte stijgt het sterkst in het Vlaamse Gewest, maar de bebouwingsgraad is het hoogst in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Van dit gewest was in 2017 80% van de oppervlakte bebouwd.

Bronnen

Statbel: Bodemgebruik  

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

december 2019

Meer cijfers

Contact