Bebouwde oppervlakte

 • Ruim 28% van totale oppervlakte in Vlaanderen is bebouwd

  Begin 2018 was 3.855 km² van de oppervlakte van het Vlaamse Gewest bebouwd. Dat komt overeen met 28,3% van de totale oppervlakte. Het gaat vooral om percelen ingenomen door woning en wegen, inclusief aangrenzende ruimtes gebruikt voor het uitoefenen van menselijke activiteiten.

  De bebouwde oppervlakte neemt jaarlijks toe. In 2000 was 24,4% van de totale oppervlakte bebouwd, in 2018 lag dat aandeel bijna 4 procentpunten hoger.

 • Bijna helft van bebouwde oppervlakte verbonden met wonen

  De belangrijkste ruimtegebruiker is de woonfunctie: in 2018 was 43,5% van de bebouwde oppervlakte verbonden met de woning. Ook terreinen voor vervoer en telecommunicatie gebruiken een aanzienlijk aandeel van de bebouwde oppervlakte. In 2018 ging het om 30,3%.  

 • 39 gemeenten hebben bebouwingsgraad van 50% of meer

  In 39 Vlaamse gemeenten ligt de bebouwingsgraad op 50% of meer. De bebouwingsgraad is het aandeel van de totale oppervlakte dat bebouwd is. Dit is het geval in de grootsteden Antwerpen en Gent, in sommige van hun randgemeenten en in enkele gemeenten in de noordoostelijke rand rond Brussel. Ook in de centrumsteden Oostende, Leuven, Genk, Brugge en Roeselare is de bebouwingsgraad hoger dan 50%. De regio Roeselare – Kortrijk – Waregem is eveneens opvallend dichter bebouwd dan de Westhoek, het Meetjesland en Zuid-Limburg.

 • Brussels Gewest kent hoogste bebouwingsgraad

  De bebouwde oppervlakte stijgt het sterkst in het Vlaamse Gewest, maar de bebouwingsgraad ligt het hoogst in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. In 2018 was 80% van de oppervlakte van het Brusselse Gewest bebouwd.

Bronnen

Statbel: Bodemgebruik  

Publicatiedatum

12 juni 2019

Volgende update

mei 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies