Bedrijven die big data analyseren (alle bronnen)

 • 16% van bedrijven analyseert big data

  16% van de bedrijven in het Vlaamse Gewest waren in 2016 actief bezig met analyse van big data, vanuit om het even welke bron (komende van smartphone of sensoren, uit geolocatie van draagbare toestellen, uit sociale media of andere bronnen). Het gaat hier enkel om bedrijven met 5 of meer werknemers.
  In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ligt dat aandeel hoger (18%), in het Waalse Gewest lager (14%). Er zijn geen gegevens over voorgaande jaren beschikbaar.

 • Transport- en opslagbedrijven vaakst actief met big data

  De bedrijfstak ‘transport en opslag’ kent het grootste aandeel ondernemingen die big data analyseren (23%). Daarna volgen ondernemingen uit de verwerkende nijverheid en het herstel van computers en communicatieapparatuur (17 tot 18%). De sector van de informatie en communicatie scoort het laagst met 11%. Over financiële en publieke sectoren zijn geen gegevens beschikbaar.

 • Analyse van big data gebeurt vooral door grote bedrijven

  De analyse van big data gebeurt vooral in grote ondernemingen: bij bedrijven met 250 of meer werknemers ligt dat aandeel op 42%. . Bij bedrijven met 50 tot 249 werknemers gaat het om 26%. Kleinere bedrijven noteren de laagste cijfers: bij bedrijven met minder dan 50 werknemers ligt het aandeel dat big data analyseert op 15%. Over de kleinste bedrijven (minder dan 5 werknemers) zijn geen gegevens beschikbaar.

 • Vlaamse bedrijven bij top van EU voor analyse big data

  Een Europese vergelijking kan enkel gemaakt worden voor bedrijven met 10 of meer werknemers. Het aandeel Vlaamse bedrijven met 10 of meer werknemers dat big data analyseert lag in 2016 op 17%. Ook hier scoort het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met 22% hoger en het Waalse Gewest met 16% lager.
  Van de landen van de Europese Unie (EU) halen enkel Malta en Nederland hogere resultaten (elk 19%). België komt met 17% op de 3de plaats. Het EU-gemiddelde staat op 10%. 

Definities

Big data: hoeveelheid data in gestructureerde of ongestructureerde vorm die voortvloeien uit digitale activiteiten van klanten, gebruikers,… Het gaat om een grote hoeveelheid data die snel gegenereerd worden en/of divers van aard zijn.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

augustus 2019

Meer cijfers

Contact