Bedrijven die eigen big data analyseren uit slimme apparaten of sensoren

 • 8% van bedrijven analyseert eigen big data uit slimme apparaten of sensoren

  In het Vlaamse Gewest analyseerde in 2018 8% van de bedrijven met 10 of meer werknemers eigen big data uit slimme apparaten of sensoren. In 2016 was dat nog 6%.

 • Analyse van big data uit slimme apparaten of sensoren neemt toe met bedrijfsgrootte

  De analyse van eigen big data uit slimme apparaten of sensoren is sterker ingeburgerd bij grote ondernemingen. In 2018 lag het aandeel bedrijven met 250 of meer werknemers dat eigen big data uit slimme apparaten of sensoren analyseert op 36%. Dit aandeel ligt op 15% bij bedrijven met 50 tot 249 werknemers en op 6% bij bedrijven met 10 tot 49 werknemers. Bij de ondernemingen met 2 tot 9 werknemers heeft 3% deze big data geanalyseerd.

  Opmerkelijk is verder dat het analyseren van eigen big data uit slimme apparaten of sensoren tussen 2016 en 2018 aan populariteit heeft gewonnen: in elke categorie voor bedrijfsgrootte is het aandeel bedrijven dat deze big data analyseert gestegen. De absolute toename is sterker bij grotere ondernemingen. In 2016 werden de bedrijven van 2 tot 9 werknemers nog niet bevraagd.

 • Vlaamse bedrijven bij top van EU voor analyse eigen big data uit slimme apparaten of sensoren

  Het aandeel bedrijven met minstens 10 werknemers dat eigen big data uit slimme apparaten of sensoren analyseert, lag in 2018 op 8% in het Vlaamse Gewest, op 9% in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en op 6% in het Waalse Gewest.

  In de EU hoort België (7%) met een 5deplaats tot de Europese top. In Nederland analyseert 10% van de ondernemingen met minstens 10 werknemers deze big data. Het EU28-gemiddelde ligt op 4%.

Definities

Big data: deze data worden gegenereerd uit activiteiten die elektronisch uitgevoerd worden en uit machine-naar-machinecommunicatie (bijvoorbeeld data uit sociale media of productieprocessen). Big data-analyse verwijst naar het gebruik van technieken, technologieën en softwaretools om big data te analyseren die uit de databronnen van de eigen onderneming of uit andere databronnen worden geëxtraheerd.
Sensor: toestel waarmee apparaten data uit hun omgeving verzamelen.
Slimme apparaten:  apparaten die onderling informatie uitwisselen en vaak te bedienen zijn met een smartphone.

Publicatiedatum

30 april 2019

Volgende update

februari 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies