Bedrijven die eigen big data analyseren uit slimme apparaten of sensoren

 • 5% van bedrijven analyseert zelf zijn big data uit slimme apparaten of sensoren

  Het Vlaamse Gewest telde in 2016 5% bedrijven van 5 of meer werknemers die eigen big data analyseren uit slimme apparaten of sensoren.
  Dat ligt iets hoger in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (6%). In het Waalse Gewest is dat 4%. Er zijn geen gegevens over voorgaande jaren beschikbaar.

 • Analyse van eigen big uit slimme apparaten of sensoren gebeurt vaakst in computersector

  De analyse van eigen big data uit slimme apparaten of sensoren is vooral een zaak van de sector ‘herstel van computers en communicatie-apparatuur’ (18%). Daarna komen de sectoren van het vastgoed, transport en opslag en elektriciteit en nutsbedrijven. Hotels en restaurants scoren het laagst (1%). Over financiële en publieke sectoren zijn geen gegevens beschikbaar.

 • Grote bedrijven analyseren vaakst big data uit slimme apparaten of sensoren

  Vooral bedrijven met 250 of meer werknemers analyseren big data uit slimme apparaten of sensoren (23%). Dit is veel minder het geval bij bedrijven met 50 tot 249 werknemers (11%). Het laagst scoren bedrijven met minder dan 50 werknemers (5%). Over de kleinste bedrijven (minder dan 5 werknemers) zijn geen gegevens beschikbaar.

 • Analyse eigen big data uit slimme apparaten of sensoren relatief hoog in Vlaams bedrijfsleven

  Bij de Europese vergelijking kan enkel gebruik gemaakt worden van gegevens over bedrijven met 10 of meer werknemers. Het aandeel Vlaamse bedrijven met 10 of meer werknemers die eigen big data analyseren uit slimme apparaten of sensoren lag in 2016 op 6%. Dit is ongeveer even hoog als in het Waalse Gewest. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest haalt een hoger resultaat (8%).
  Het Vlaamse Gewest doet het relatief goed in Europees verband. Het EU-gemiddelde is 3%. Nederland (9%), Malta en Finland (elk 8%) zijn de toplanden. Franse en Duitse bedrijven (3% en 2%) analyseren relatief minder vaak big data uit slimme apparaten of sensoren.

Definities

Big data: hoeveelheid data in gestructureerde of ongestructureerde vorm die voortvloeit uit digitale activiteiten van klanten, gebruikers,…. Het gaat om een grote hoeveelheid data die snel gegenereerd worden en/of divers van aard.
Sensor: toestel waarmee apparaten data uit hun omgeving verzamelen.
Slimme apparaten:  apparaten die onderling informatie uitwisselen en vaak te bedienen zijn met een smartphone.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

augustus 2019

Meer cijfers

Contact