Beroepsstatuut

 • Werkende bevolking telt bijna 14% zelfstandigen

  In 2017 lag het aandeel zelfstandigen in de werkende bevolking van 20 tot 64 jaar in het Vlaamse Gewest op bijna 14%, het aandeel werknemers op 86%. Het aandeel zelfstandigen (of zaakvoerders) schommelde in de periode 1999-2017 tussen 13% en 14%. 

 • Lager aandeel zelfstandigen bij vrouwen dan bij mannen

  Het aandeel mannelijke zelfstandigen schommelde in de hele periode 1999-2017 tussen 16% en 18%, met een lichte daling vanaf 2015 tot 16,5% in 2017. 
  Bij vrouwen lag dat aandeel steeds tussen 8% en 10%. Na een lichte daling in de periode 1999-2008 volgde een stijging tot opnieuw 10% in 2017. 
  Het verschil tussen mannen en vrouwen bedroeg in de hele periode ongeveer 7 procentpunten. 

 • Hoogste aandeel zelfstandigen bij mannelijke 50-plussers

  Het aandeel zelfstandigen lag het hoogst bij mannen van 50 jaar en ouder, maar het daalde wel over de hele periode: van 24% in 1999 tot 20% in 2017. 
  Bij mannen van 35 tot 49 jaar steeg het aandeel van 17% in 1999 tot bijna 19% in 2017. Daardoor verminderde het verschil met de oudere groep van 7 procentpunten in 1999 tot 1,5 procentpunt in 2017. 
  Het aandeel zelfstandigen lag veel lager bij jongere mannen (20 tot 34 jaar), ook hier deed zich  een lichte daling voor: van 12% in 1999 tot 11% in 2017. 
  Ook bij vrouwen ouder dan 50  daalde het aandeel: van 15% in 1999 tot 11% in 2017. Daarmee kwam het aandeel zelfstandigen in deze groep op hetzelfde niveau te liggen als bij jongere vrouwen van 35 tot 49 jaar. 
  Het aandeel zelfstandigen bij de jongste vrouwen (20 tot 34 jaar) bedroeg ongeveer 7% in de hele periode.

 • Aandeel zelfstandigen stijgt met opleidingsniveau

  Er zijn duidelijke verschillen naar onderwijsniveau. In 2017 lag het aandeel zelfstandigen bij laaggeschoolde personen op 10%. Bij middengeschoolde personen was dat 13% en bij hooggeschoolde personen 15%. 
  Ook naar  huishoudtype zijn er verschillen. Bij koppels met inwonende kinderen lag het aandeel zelfstandigen in 2017 op 15% en bij koppels zonder kinderen op 13%. Bij alleenstaanden met kinderen bedroeg het aandeel zelfstandigen minder dan 10%, bij alleenstaanden zonder kinderen 11%.

 • Aandeel zelfstandigen in Vlaams Gewest op zelfde niveau als EU-gemiddelde

  In 2017 lag het aandeel zelfstandigen in de werkende bevolking van 20-64 jaar in het Vlaamse Gewest (14%) iets hoger dan in het Waalse Gewest (12%) en beperkt lager dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (15%). 

  In de Europese Unie (EU) lag het aandeel zelfstandigen in 2017 gemiddeld op ongeveer hetzelfde niveau als in Vlaanderen. Griekenland kende met bijna 30% veruit het hoogste aandeel zelfstandigen, gevolgd door Italië (21%) en Polen (17%). Denemarken had met 8% het laagste percentage zelfstandigen, gevolgd door Zweden (8%), Luxemburg (8%) en Duitsland (9%).

Bronnen

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juni 2019

Meer cijfers

Contact