Beschermd patrimonium

 • 11.239 beschermde monumenten

  Vlaanderen telde eind 2017 11.239 beschermde monumenten.

  In 2017 werden  beschermingsbesluiten ondertekend van in totaal 65 beschermde monumenten. Dit is een stijging van 37 tegenover 2016, toen 28 monumenten definitief beschermd werden.

 • 1.563 beschermde stads- en dorpsgezichten

  In 2017 werden 9 stads- en dorpsgezichten beschermd. Dat zijn er 3 meer dan in 2016. Eind 2017 telde Vlaanderen 1.563 beschermde stads- en dorpsgezichten.

 • 680 beschermde cultuurhistorische landschappen

  In 2017 werden 4 cultuurhistorische landschappen beschermd. In 2015 en 2016 was dat er telkens maar 1. In de meeste jaren werden elk jaar meerdere landschappen beschermd, met een piek tussen 1974 en 1979.

  In totaal telde Vlaanderen eind 2017 680 beschermde cultuurhistorische landschappen.

 • 36 definitief beschermde archeologische sites

  In 2017 kregen 9 archeologische sites definitieve bescherming, wat het totale aantal definitieve beschermingen eind 2017 op 36 brengt.

 • 24 afgebakende erfgoedlandschappen

  Vlaanderen telde eind 2017 in totaal 24 afgebakende erfgoedlandschappen.

  In 2009 bakenden openbare besturen de eerste erfgoedlandschappen in Vlaanderen af. Sindsdien zetten openbare besturen op alle niveaus in op dit instrument. In 2017 kreeg het agentschap Onroerend Erfgoed 1 melding van afgebakend erfgoedlandschap binnen. In 2016 ging het om 4 meldingen.

 • Oppervlakte beschermd patrimonium stijgt

  Eind 2017 is de grootste oppervlakte beschermd patrimonium dat van het cultuurhistorisch landschap: 42.829 hectare (ha). Deze oppervlakte groeide in 2017 met 2.892 ha aan ten opzichte van 2016. De groei bedroeg 365 ha voor archeologische sites. Voor stads- en dorpsgezichten was dat 73 ha.

 • 28 vaartuigen beschermd

  In 2017 werden geen nieuwe vaartuigen beschermd. Dat was ook het geval in 2015 en 2016. Zowat de helft van het totaal aantal beschermingen (12) gebeurde in 2014. Eind 2017 waren er in totaal 28 beschermde vaartuigen.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

april 2019

Meer cijfers

Contact