Betere leerkansen maar tegelijk ook meer werkstress in tertiaire dienstensector

  • 21 november 2017

Nieuwsbrief Stichting Innovatie en Arbeid 14 november 2017

Op basis van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2004-2016 tonen onderzoekers van de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV aan dat zowel de leerkansen als de werkstress bij werknemers in de tertiaire sector toegenomen zijn.

Met een werkbaarheidsgraad van 46,9% klokt de tertiaire sector (profitdiensten) in 2016 vier procentpunten lager af dan het Vlaamse arbeidsmarktgemiddelde. De vooruitgang die een decennium geleden werd geboekt, hield niet aan. De sector volgt daarmee de trend op de Vlaamse arbeidsmarkt, zij het op een systematisch lager werkbaarheidspeil dan in de andere sectoren. De leermogelijkheden verbeterden maar tegelijkertijd nam ook het aandeel werknemers met werkdruk- en stressproblemen beduidend toe.

De meetresultaten van de werkbaarheidsmonitor voor de afzonderlijke dienstensectoren liggen in lijn met het globale beeld van de werkbaarheidsevoluties in de tertiaire sector.

U kunt de werkbaarheidsrapporten voor enkele tertiaire dienstensectoren (groot- en kleinhandel, banken en verzekeringen, transportbedrijven, zakelijke dienstverlening) consulteren via de website. U kunt daar eveneens meer informatie over werkbaar werk vinden.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u Ria Bourdeaud’hui, Frank Janssens en Stephan Vanderhaeghe van de Stichting Innovatie en Arbeid contacteren.

Myriam Vanweddingen